Vad gör jag om min olycksfallsförsäkring inte vill betala ut då de skyller på tidigare skador?

2019-10-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Vad gör jag om jag har en olycksfallsförsäkring och Folksam vägrar att ersätta när jag fallit och slagit nacken, det slutade med att jag var tvungen att stel operera nacken...Dom hänvisar till tidigare förslitningar och då tänker dom inte betala ut nån ersättning...
SVAR

Hejsan!

Vid olycksfallsförsäkringar där kunden har tidigare besvär kan det vara svårt att avgöra om olyckan var orsaken eller om det var tidigare skadorna som var orsaken. Oftast görs en intern utredning med försäkringsbolagets medicinska rådgivare för att besluta huruvida skadan beror på olyckan eller inte. I ditt fall förefaller det att de har tagit beslutet att olyckan inte var orsaken till dina nackproblem.

Vad kan du göra nu?
Det finns flera alternativ att få ditt ärende omprövat.

Omprövning inom försäkringsbolaget:
Om du är missnöjd med ett beslut kan du vända dig till din handläggare, till exempel om du anser att det skett ett missförstånd eller om du har nya uppgifter som är av betydelse för bedömningen. Om du anser att handläggaren fattat fel beslut baserat på de uppgifter som redan finns, kan du begära en omprövning av beslutet hos handläggarens chef (ansvarig skadechef). Många försäkringsbolag har en intern nämnd, Klagomålsansvarig eller Kundombudsman som överprövar beslut om du som kund begär det. Du kan även vända dig till dessa om du är missnöjd med hur bolaget hanterat dig som kund eller ditt ärende. Vänd dig till ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller.

Omprövning inom nämnder:
Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva de flesta tvister mellan en konsument och ett företag men en förutsättning är att anspråket överstiger 2 000 kr eller att ärendet är av principiell betydelse. Det måste även finnas ett avtalsförhållande mellan konsumenten och företaget. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar om försäkringsbolaget gjort en riktig bedömning eller inte.


När en medicinsk bedömning krävs kan ditt ärende även prövas av Personförsäkringsnämnden, PFN. Det är kostnadsfritt för dig som konsument. Personförsäkringsnämnden prövar ärenden där konsumenten exempelvis krävt ersättning från sin sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sist men inte minst, domstol
Domstol är alltid ett alternativ vid en tvist. Tänk då på att du oftast kan använda rättsskyddet i din hemförsäkring, men kontakta gärna det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring innan du anlitar ett ombud. Här kan du läsa mer om rättsskydd. Vill du att vi ska driva ditt ärende så kan du boka genom att klicka här.

Sammanfattning
Det är viktigt att tänka på att försäkringsbolag ska göra det lätt för dig att gå vidare med ditt ärende och ompröva det hos dem. Jag rekommenderar att du tar upp det så snabbt du kan hos dem samt göra det klart att du vill ompröva ärendet internt. Får du inte rätt till ersättning utav detta så kan du använda dig av omprövningen inom de nämnder och till sist driva det till domstol.

Jag hoppas jag har kunnat vara till vägledning!

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1280)
2020-03-29 Namnbyte på en biljett
2020-03-26 Skyldigheten att lyda när någon ber om en tjänst?
2020-03-25 Upprättande av fullmakt
2020-03-24 Uppsägning av gymkort

Alla besvarade frågor (78651)