Vad gör jag om min arbetsgivare inte betalat ut min lön i tid?

FRÅGA
Hej! Jag sommarjobbade under 3 veckor i början av denna sommar och jag skulle få min lön den 26e Juli men det visar sig att arbetsgivaren inte har skickat in min tidsrapport till staten än. Kan jag begära att få mer pengar då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Allmänt
Att din arbetsgivare inte betalar ut din lön utgör ett kontraktsbrott. Hur pass allvarligt kontraktbrottet är beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Arbetsgivaren har rätt att hålla inne på lönen om arbetsgivaren exempelvis har en motfordran gentemot arbetstagaren. Om det är så att arbetsgivaren har glömt skicka in tidsrapporteringen och därav blir utbetalningen någon dag sen bör inte betraktas som ett allvarligt kontraktsbrott.

Din situation
Om arbetsgivare håller inne på lönnen en längre tid och ingen motfordran finns mot dig så skulle du t.ex. kunna kräva ersättning. Detta kan du dock inte göra på egen hand, utan du får vända dig t.ex. till den lokala arbetstagarorganisationen som kan driva ärendet vidare. Jag tolkar din fråga som att det inte rör sig om så många försenade dagar och därmed utgör förseningen inte ett allvarligt kontraktsbrott.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malcolm Hamilton
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll