FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt23/01/2021

Vad gör jag om markägaren vägrar acceptera uppsägning av jaktarrendet?

Hej

Sagt upp mitt jaktarende nu innan jul also mer en ett halvt år innan man ska säga upp de ! Markägaren vägra ta emot de han påstår att han inte ha fått något med posten men jag skickade rekommenderad och kan se att han fick avi två gånger ha även vittnen att jag ha skickad! Vad kan jag göra nu ?

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning av jaktarrende

Enligt 16 § 1 st jaktlagen ska ett jaktarrende sägas upp senaste sex månader innan avtalstiden löpt ut, likt du skriver i din fråga. I samma paragrafs 4 stycke beskrivs att uppsägningen för att vara giltig ska gå till på samma sätt som uppsägning för en hyresrätt.

Då får vi titta på reglerna för hur en giltig uppsägning av ett hyresavtal enligt jordabalken (JB) ska gå till. Enligt 8 § JB måste en uppsägning vara skriftlig och ska delges den som är mottagaren av uppsägningen för att vara giltig. Det är delgivningen som kan vara klurig i detta fallet. I paragrafens 3 stycke sägs därför att en uppsägning ska anses ha skett om uppsägningen har skickats i rekommenderat brev samt lämnats till en vuxen person i mottagarens bostad eller postlåda.

Vad kan du göra nu?

Du har gjort helt rätt genom att skicka uppsägningen i ett rekomenderat brev. Ifall en uppsägning dessutom har lämnats till mottagaren antingen i dess bostad eller i postlådan, samt inom rätt tid ska det anses vara en giltig uppsägning oavsett ifall markägaren vill acceptera uppsägningen eller inte. Ert avtal ska därför också anses avslutat när avtalstiden går ut om ca 6 månader.

Det är förståeligt ifall du trots detta är orolig för vad som kan hända ifall markägaren inte accepterar avtalsavslutet. Det du kan göra att att informera markägaren på nytt (helst med vittne närvarande) att du har skickat rekommenderat brev samt överlämna uppsägningen om ni träffas i person, och att du säger upp avtalet. På det sättet har du flera bevis för att uppsägningen har genomförts på korrekt sätt ifall markägaren mot förmodan ändå vill kräva dig på ersättning för upplåtelsen efter avtalets utgång.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga.

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”