FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt31/07/2019

Vad gör jag om jag blivit oskyldigt anklagad för ett brott?

Hej jag har blivit anmäld för misshandel av min syster min syster skulle ge min mamma sin mobil min syster skulle ge mig min mammas mobil min syster hade min mamma mobil i handen jag skulle ta min mammas mobil ur min syster hand min syster hand svälde upp jag skulle bara lämna mobilen till min mamma från min syster hand jag är oskyldig anklagad jag känner mig kränkt kan man göra en mot anmälan mot min syster jag känner mig kränkt och oskyldig anklagad för något som jag inte har gjort

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Alla har rätt att anmäla brott de anser att de blivit utsatta för
Jag förstår att du känner dig oskyldigt anklagad för misshandeln som du blivit anmäld för. Eftersom alla har rätt att anmäla brott de anser att de blivit utsatta för kan du inte göra något åt polisanmälan som gjorts mot dig. Din syster har rätt att göra en anmälan öven om du anser att den är obefogad. Däremot har även du en rättighet att anmäla din syster om du upplever att du utsatts för ett brott. Du kan dessutom förbereda dig på vad som kommer hända framöver. Jag ska därför förklara hur en polisanmälan utvecklas och vad den kan resultera i.

Vägen från brott till domslut
Vägen från att ett brott begås till att en dom eventuellt meddelas regleras i rättegångsbalken (kap. 19-31). Regleringen finns även sammanfattad på Åklagarmyndighetens hemsida och Polisens hemsida och det är den informationen jag utgår från.

Polisen bedömer om ett brott har begåtts
När ett brott anmäls till polisen gör de en bedömning om det finns skäl att tro att ett brott faktiskt har inträffat. Det är alltså varken din eller din systers uppfattning om situationen som avgör om händelsen var brottslig, däremot tar polisen såklart hjälp av era uppfattningar i sin bedömning. Om polisen håller med din syster, och anser att ett brott har begåtts, görs en ny bedömning om det är möjligt att utreda brottet eller inte. Om så är fallet inleds en förundersökning. Om åklagaren efter förundersökningen anser att det finns tillräckligt starka bevis för att styrka att brottet har begåtts väcker hen åtal i domstol, vilket leder till en rättegång. Efter rättegången kan du antingen frias eller dömas.

Berätta för polisen om det du varit med om
Om du känner dig kränkt och oskyldigt anklagad kan du kontakta polisen och berätta om det du varit med om. Det är som sagt de som avgör om det du utsatts för är brottsligt eller inte. Polis och åklagare går då igenom samma procedur som jag beskrivit ovan. Du kan kontakta polisen på telefonnummer 114 14 eller besöka en polisstation för att göra en anmälan.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna WarnemyrRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo