Vad gör jag om jag är missnöjd med beslut om att lägga ner förundersökning?

2020-12-16 i Förundersökning
FRÅGA
Hej jag hade mitt fordon parkerat i ett videobevakat garage. När jag och en bekant kommer för att hämta fordonet står en känd person och håller att förstöra fordonet. personen avlägsnar sig från platsen rätt snabbt när denna får se oss. Jag gör en polisanmälan men får rätt snabbat reda att förundersökningen läggs ner och det händer inget med polisanmälan. Detta rots att det inträffade finns på film, det finns vittnen och den misstänkte är känd. Skadorna som den misstänkte orsakade blev mycket dyra i slutändan då bl..a. reservdelar fick beställas från Japan, jag tvingades att hyra en bil i 3 veckor mm. Jag är förundrad över att polisen inte inleder en s.k. förundersöknig när det inträffade finns på film, det finns vittnen och den misstänkte är känd.Nämnas kan även att polisen har aldrig haft något målsägandeförhör, aldrig hört vittne och aldrig heller begärt ut inspelade filmen med brottet på från videobevakningen. Frågan är nu vad gör jag lämpligen nu och vad kan vara anledningen till att polisen inte inleder en förundersökning trots att allt serverats på silverfat med vittne, videofilm och den misstänkte är känd.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst beklagar jag att du varit med om detta!

Varför polis eller åklagare lägger ner förundersökning kan vara svårt att svara på, det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Oftast lägger förundersökningsledare ned förundersökning för att man anser att det inte finns tillräckliga bevis mot misstänkt eller om det inte finns några spår att följa. Andra skäl till att en brottsutredning läggs ned kan vara att den som är misstänkt har begått andra, allvarligare brott och kommer att åtalas för de brotten. Det förutsätter att de nedlagda brotten har liten eller ingen betydelse för det totala straffet. Enligt 23 kap. 4 a § rättegångsbalken får en förundersökning även läggas ned tex om utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimlig proportion i förhållande till sakens betydelse och straffvärdet för brottet inte överstiger fängelse i tre månader eller om det kan antas att åtal inte skulle komma att ske. Vilken bedömning förundersökningsledaren har gjort, och vilka omständigheter som beaktas kan vi inte veta, men utifrån det du berättat i frågan verkar det något märkligt.

Det du kan göra som missnöjd över ett beslut om att lägga ner förundersökningen är att

begära en överprövning/omprövning av beslutet. Beroende på hur stort och hur komplicerat en eventuell brottslig händelse är, är antingen en polis eller en åklagare förundersökningsledare. Det är förundersökningsledaren som fattar beslutet om att en förundersökning ska läggas ned. Du har ingen möjlighet att överklaga beslutet, men överpröva/ompröva det. Om polisen är den som fattat beslutet kommer åklagaren att granska överprövningen, och om åklagaren fattat beslutet kommer närmaste högre åklagare (överåklagare/vice åklagare) föra överprövningen. Begäran om överprövning ska dock skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren, beroende på vart beslutet fattades.

Det är inte alla som har rätt att begära överprövning av beslut i fråga, utan det ska vara någon med ett berättigat intresse av att få saken prövad, till exempel målsägande, i detta fall du som fått din egendom skadad. Det finns inga särskilda tidsfrister för överprövning som du behöver förhålla sig till men tänk på att begäran ska vara skriftlig, tydlig och fullständig.

Blankett för överprövning finner du länkad här: https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/overprovning/

Jag passar även på att påminna om att man kan ha rätt till åtminstone ersättning trots att utredning lagts ned. I första hand vänder man sig till sitt försäkringsbolag och om försäkringen inte täcker skadan kan man vända sig till Brottsoffermyndigheten som även kan ersätta skador i många fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (522)
2021-04-13 Hur vet man om man blivit polisanmäld?
2021-04-13 Hur ser en komplettering av förundersökning ut?
2021-04-13 Vad gäller när 16-åring sätts i arresten?
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?

Alla besvarade frågor (91293)