Vad gör jag om jag är missnöjd med beslut om att lägga ner förundersökning?

Hej

Har gjort en polisanmälan på Bädregeri

Polisen la ner efter 3 dagar vilket känns så fel

Är nu hjälplös o skulle vilja veta hur man kan gå vidare ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att polisen efter din anmälan öppnat en förundersökning och sedan valt att lägga ned den utan att väcka åtal. Att polisen lägger ned en förundersökning kan ha flera orsaker. I 23 kap rättegångsbalken hittar du mot vilka grunder som en förundersökning kan läggas ner (främst i 4 och 4a §). Vanliga anledningar till att man lägger ner en förundersökning är att polisen gör bedömningen om att gärningen inte är brottslig eller att man anser att det inte finns tillräckliga bevis.

Omprövning/överprövning av beslut:
Beroende på om målet är av enkel beskaffenhet eller inte, är antingen polisen eller åklagare förundersökningsledare. Förundersökningsledaren är den som fattar beslutet som en förundersökning ska läggas ner. Detta beslutet har du inte någon möjlighet att överklaga.

Det du kan göra är att begära en omprövning/överprövning av beslutet. Om polisen är den som har varit förundersökningsledare så ska du vända dig till åklagaren för en omprövning. Om åklagaren har varit förundersökningsledare så ska du istället vända dig till den närmaste högre åklagaren (överåklagare/vice överåklagare) för en överprövning. Din begäran om omprövning/överprövning ska du däremot skicka till den polismyndighet eller åklagarkammaren där beslutet fattades.

Det finns inga formkrav för hur denna begäran ska utformas, men en rekommendation är att framställa din begäran i en skrift där du tydligt och fullständigt anger vilka skäl du åberopar. Oftast är det inte möjligt att komplettera i efterhand, så se till att begäran är komplett när du skickar in den. På åklagarmyndighetens hemsida kan du hitta en blankett som du fyller i och skickar in.

Vem har rätt att begära en omprövning/överprövning?
Alla har inte rätten att begära en omprövning/överprövning av beslutet om att lägga ner förundersökningen. Det måste finnas ett berättigat intresse av att få saken prövad, exempelvis att du är målsäganden.


När måste man begära en omprövning/överprövning?
Det finns vidare inga särskilda tidsfrister om när omprövning/överprövning måste begäras, utan detta kan göras när som helst efter att beslutet att förundersökningen lagts ner.

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08 - 533 300 04.

Vänligen,

Jennie AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo