Vad gör jag om förundersökningen lagts ned?

2018-10-18 i Förundersökning
FRÅGA
HejPolisen har lagt ner förundersökning brottskod 0401 (hemfridsbrott) med hänvisning till att uppsåt inte kan bevisas vid kontakt med av ärendet nedläggande polisinspektör. Brottspersonen är av mej känd (granne) och har inte fått lov beträda min tomt/altan. Kamerabilder visar även hur han tittar in genom fönster uppe på altanen. Personen ifråga ser när jag åker förbi i båda riktningar och dyker bara upp när jag inte är hemma o snokar omkring på tomten o runt huset. Brottspersonen har mitt telnr. och går också förbi min brevlåda så vederbörande har inget uppsåt att vilja ha kontakt med mej utan bara snoka runt. Påtalade detta för polisinspektören utan något som helst gehör utan denne hänvisade till ev. barn som säljer jultidningar, och andra försäljare o.s.v. varpå jag avslutade samtalet. Vad göra nu?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förundersökning kan, beroende på målets beskaffenhet, antingen ledas av polismyndigheten eller åklagare. Den som leder förundersökningen är den som fattar beslut om att en förundersökning ska läggas ned.

Beslut att lägga ned förundersökning kan inte överklagas. Däremot kan du begära en överprövning av beslutet. Möjligheten att överpröva beslutet är inte uttryckligen reglerad i lag, utan följer indirekt av rättegångsbalkens (RB) bestämmelser (se t ex 7 kap. 5 § RB).

Ett beslut av polismyndigheten att lägga ned förundersökning överprövas av åklagaren. Är det istället åklagaren som fattat beslutet är det överåklagaren eller annan högre åklagare som gör prövningen.

I ditt fall:

Utifrån din fråga tolkar jag det som att det är polisen som har haft hand om förundersökningen. I så fall kan du, om du är missnöjd med beslutet, vända dig till åklagaren för överprövning. En mall för en sådan begäran kan du hitta här. I begäran bör du beskriva på vilka grunder du anser att beslutet är felaktigt och redovisa för eventuella nya omständigheter som inte tidigare varit kända.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (335)
2019-04-16 Begäran om överprövning av åklagares beslut avseende nedläggande av förundersökning
2019-04-11 Vad gäller vid förhör med underårig?
2019-03-26 Är det en husrannsakan när tullen söker i en väska eller fordon vid gränskontroll?
2019-03-20 Nedlagd förundersökning – omprövning/överprövning av åklagarens beslut

Alla besvarade frågor (67977)