Vad gör jag om försäkringsbolaget vägrar betala ut ersättning?

2020-11-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Försäkringsbolaget vägrar mig ersättning för bil pga en trafikolycka. Till deras beslut fick jag bifogade besvärs-anvisningar. Jag överklagade detta beslut till skadechefen. Därifrån fick jag besked att eftersom det första beslut var ett slutgiltigt beslut omprövas det inte av omprövningsgruppen och att tidigare beslut ligger därmed fast. I det första beslutet var slutsatsen av deras utredning att jag har inte kunnat visa att det jag har anmält har hänt och därmed inte kunnat visa att något försäkringsfall föreligger.De anser även att det här är fråga om ett försök till bedrägeri och skall överlämna ärendet till polisen.Jag undrar vilka möjligheter som finns för att ev få rätt mot försäkringsbolaget(Länsförsäkringar) ARN eller domstol vilket förefaller vara en kostsam steg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga vägrar ditt försäkringsbolag dig ersättning för bil som varit med i en trafikolycka. Du har överklagat beslutet men fått besked om att det inte omprövas av försäkringsbolagets omprövningsgrupp. Enligt försäkringsbolaget har du inte kunnat visa att du anmält händelsen och därmed inte kunnat visa att det föreligger något försäkringsfall. Enligt bolaget är det dessutom ett försök till bedrägeri som kommer att polisanmälas. Du undrar nu vilka möjligheter som finns för att få rätt mot försäkringsbolaget; ARN eller domstol?

Då du redan uttömt möjligheterna att klaga inom försäkringsbolaget är nästa steg att du vänder dig till en extern nämnd eller domstol. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är ett alternativ som är praktiskt framförallt ur kostnadssynpunkt. En förutsättning för prövningen är att du är konsument och att tvisten överstiger 2.000 kronor. ARN:s beslut är inte bindande utan endast rådgivande. Seriösa näringsidkare följer däremot ARN:s rekommendationer. Det kostar dig inget att få ärendet prövat av ARN.

Ytterligare ett alternativ är, precis som du själv anför, att du vänder dig till domstol. Att gå till domstol kan bli kostsamt. Utgångspunkten är att den part som förlorar målet står för både sina egna och motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken, RB). Om tvisten klart understiger ett halvt prisbasbelopp (23.650 kronor) behandlas målet som ett förenklat tvistemål. I förenklade tvistemål är möjligheten till ersättning begränsade. Den som förlorar målet har då endast rätt att få en timmes rättslig rådgivning ersatt, ansökningsavgiften och andra mindre kostnader (jfr 18 kap. 8 a § RB). I ditt fall är risken för att det blir kostsamt därmed beroende av hur mycket ni tvistar om. Ofta kan du däremot använda rättsskyddet i din hemförsäkring som täcker en del av kostnaderna. Innan du anlitar ett ombud är min rekommendation att du kontaktar försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring för att avgöra om det är möjligt att utnyttja skyddet.

Det billigaste alternativet för dig är att begära en prövning av ARN. Anmälan av ett ärende kan ske via ARN:s hemsida. För det fall att du överväger att gå till domstol är min rekommendation att du anlitar en jurist som råder dig vidare. Juristen kan gå igenom ditt ärende och ge besked om vilka möjligheter den anser att du har till framgång och om du bör gå vidare till domstol eller ej. Om du är intresserad av att anlita en jurist från Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (648)
2021-05-08 Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?
2021-05-05 Skadestånd av byggherre
2021-04-30 Missnöjd med beslut från försäkringsbolag
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada

Alla besvarade frågor (92184)