Vad gör jag om arbetsgivaren betalat fel lön?

FRÅGA
Hej jag jobbade på hemtjänst som timvikarie och sedan slutade jag av personliga skäl. Nu har min chef betalat ut fel lön och efter jag hade ringt och sagt till min chef att skicka mig lönespecifikation så jag förstår hur de har räknat så har hon sagt ok men inte gjort det än. Det här gäller två månaders lön. Jag har varken fått förklaring eller papper till hur jag fick så lite pengar. Jag har ringt nyligen och min chef har nu blockerat mitt nummer. Vad ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som jag tolkar din fråga, så har din arbetsgivare betalat en för liten lön. Att arbetsgivaren försummar sin skyldighet att betala ut rätt lön är ett allvarligt åsidosättande av dennes åligganden mot arbetstagaren. I ett sådant läge har du som arbetstagare rätt att, med omedelbar verkan, frånträda din anställning (4 § 3 st. lagen om anställningsskydd).

Det finns flera tillvägagångssätt för att utkräva sin rätta lön från arbetsgivaren, och du har gjort första steget, nämligen att försöka prata med arbetsgivaren. Trilskas arbetsgivaren eller kan denne inte betala, så bör du vända dig till din eventuella arbetstagarorganisation (facket), som kan hjälpa dig att gå vidare. Du kan även kontakta Kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Vid ett betalningsföreläggande kan du få skulden bekräftad. Kronofogden skickar därefter ett kravbrev till den du har en fordran på (arbetsgivaren i ditt fall). Ansökan om betalningsföreläggande kan ske om förfallodatumet har passerat, skulden avser pengar och att förlikning är tillåtet i saken (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Jag antar att din rätta lön skulle ha utbetalats för en tid sedan, men att detta inte skett. I ett sådant fall är lönen förfallen till betalning och du kan ansöka om betalningsföreläggande. För att bevisa din fordrans existens, bör du ha ett anställningsavtal eller/och en lönespecifikation.

Som arbetstagare kan du även ansöka om att din arbetsgivare ska gå i konkurs. Har eller kommer din arbetsgivare inom en snar framtid gå i konkurs, kan du få ut din fordran från den statliga lönegarantin. Slutligen så kan du alltså prata med din arbetsgivare igen, kontakta facket eller/och vända dig till Kronofogdemyndigheten. Det är av vikt att du agerar snabbt, för att inte förlora dina möjligheter att få ut din lön.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll