Vad gör jag när polisen beslagtagit min egendom?

2020-02-09 i Förundersökning
FRÅGA
HejEn god vän till oss sålde sitt företag och i samband med detta så hade han ett lager för en annan verksamhet som han skall starta upp men ingenstans att förvara detta. Vi hade en tom Container som tillhör vårat företag här om dagen så beslagstog Polisen Containern utan att vara på plats utan det var bara en bärgningsbil som tog containern och hänvisade/ringde en polis då jag undrade vad han höll på med dom sa att utredningsledaren skulle ringa mig dagen efter vilket dom inte gjorde. Jag ringde polisen på eftermiddagen/kvällen dagen efter för att få veta hur jag skulle kunna få tillbaka Containern och om det verkligen var polisen som tagit den. Dom bad att få återkomma när dom hittat vilket fall detta beslag var kopplat till vilket dom gjorde dagen efter, jag undrade hur jag skulle få tillbaka min Container och allt dom gjort sönder när dom flyttade den har dokumenterat detta dom sa att dom hör av sig i nästa vecka om detta. Jag har inte fått något ärendenr eller kontakt att hänvisa till och ingen info om hur jag får tillbaka containern dom sa att dom har antecknat att jag vill ha tillbaka den via telefon det är allt får man verkligen göra på detta vis och hur gör jag för att få tillbaka min container och ersättning för det dom gjort sönder? Jag informerade dem också om att det fanns en airbag från en bil som låg på en av hyllorna löst och det fanns även 1 dunk metanol och 1 dunk metanol/vatten i containern vilket kan vara farligt om det har blivit nervält eller krossat
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ni haft en container stående. Det är av frågan något oklart om den stod på ett lager hos er vän, eller att den stod hos er och att er vän nyttjade den för lagerhållning. Häromdagen gick polisen in och beslagtog bland annat er container. Ni ringde polisen för att få information om hur ni ska gå till väga för att få tillbaka containern och för att få bekräftat att det verkligen var polisen som beslagtagit den. Ni fick bekräftat att containern är beslagtagen av polis (och därmed inte stulen av någon annan). Du undrar nu hur du går tillväga för att få tillbaka containern och hur du får ersättning för det som de haft sönder.

Min utgångspunkt för svaret till dig är att containern beslagtagits för att den kan ha betydelse för utredning om brott. Som du framställer din fråga verkar det inte som att du är misstänkt för något brott (du har åtminstone inte delgivits misstanke om det). Däremot kan det vara så att din vän är misstänkt för brott. Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott får tas i beslag (27 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB). För att beslagta sådant som kan tas i beslag får det beslutas om husrannsakan om det finns anledning att anta att det begåtts ett brott på vilket fängelse kan följa (28 kap. 1 § RB). I ditt fall kan det således innebära att polisen har rätt att beslagta containern om den kan antas ha betydelse för utredning om brott. Av den kontakt du haft med polisen framkommer att beslaget är gjort av polisen. Det är dock något oklart om beslaget gjorts på din tomt eller på ett lager som är ditt eller om det skett hos din vän eller någon annanstans. När det sker en husrannsakan ska det föras ett protokoll vari ändamålet med den anges och vad som beslagtagits. Den husrannsakan sker hos har rätt att på begäran få kopia av protokollet (28 kap. 9 § RB). Om husrannsakan har skett hos dig har du rätt att få en kopia av vad som beslagtagits. Har den inte skett hos dig kan du, så som du gjort, begära att få ut det beslagtagna när det inte längre behövs för utredningen. I ert fall kan det innebära, beroende på vilken bevisnytta containern har, att polisen behåller den fram till eventuell rättegång innan beslaget hävs.

Den som drabbas av en person- eller sakskada på grund av det våld som utövas med stöd av bland annat rättegångsbalken, har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes person eller egendom (8 § lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder). I ditt fall finns det således möjlighet att vända dig till Justitiekanslern (JK) för att begära ersättning om egendom som är din förstörts på grund av husrannsakan. Du kan läsa mer om hur du söker skadestånd på JK:s hemsida.

Om något är oklart, eller om jag missuppfattat något utifrån det du skrev, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. För det fall att du önskar kontakt och hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå kan jag kontaktas för en offert och tidsbokning. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (461)
2020-09-20 misstänkt för narkotikabrott, vad får polisen göra?
2020-09-18 Slutdelgivning - Vad innebär det?
2020-09-16 Kallelse till förhör, vittne eller brottsmisstänkt?
2020-09-14 Vem kan polisanmäla ett brott och hur ser processen ut?

Alla besvarade frågor (84288)