FrågaKÖPRÄTTKöplagen01/02/2021

Vad gör jag när köparen inte hämtar varan?

Hej

Jag sålde en häst i september 2020 och nu är de Januari 2021.

Den nya ägaren har ej hämtat hästen och ej heller varit nåbar senaste månaden.

Sist vi talades vid var i november och vi kom överens om att de skulle hämta henne andra helgen i december.

Aldrig träffat köparen.

Vid försäljningen så skrev jag ett köpeavtal och skickade till köparen. De satte in köpesumman på kontot.

Vi skulle ordna med ägarbyte samt att se skulle signera avtalet vid hämtning av hästen.

Min fråga är nu.

Vad gäller? Jag står som ägare, jag har hästens pass.

Men vad gäller när de nu inte hämtar hästen.

Kan jag sälja henne igen?

Jag är höggravid och har inte tid för henne.

Därför sålde jag från början.

Men de hämtar henne inte.

Vad gäller enligt lagen nu i detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det verkar inte som att du har ett företag och därmed är att se som näringsidkare. Ditt fall framstår därmed som ett köp mellan två privatpersoner, och eftersom djur är att se som lös egendom blir köplagen (KöpL) tillämplig då den rör köp av lös egendom mellan privatpersoner, 1 § KöpL.

Köparens plikt
När det gäller köp så har både köparen och säljaren förpliktelser de måste uppfylla. Av 50 § KöpL framgår det att köparen har en medverkansförpliktelse och en hämtningsförpliktelse. Med medverkansförpliktelse menas att köparen ska medverka till köpet för att säljaren ska kunna fullgöra köpet. Med hämtningsförpliktelse menas att köparen har en skyldighet att hämta eller ta emot varan på det sätt som parterna avtalat.

Säljarens rätt
Om köparen inte uppfyller denna skyldighet finns det olika åtgärder som du som säljare kan vidta. Du har rätt att kräva att köparen fullgör köpet, dvs hämtar varan. Det framgår av 53 § KöpL. Du har även rätt häva köpet enligt 55 § KöpL om avtalsbrottet, dvs att köparen inte hämtat hästen, är av väsentlig betydelse för dig som säljare och köparen har insett detta. I ditt fall får avtalsbrottet anses vara av väsentlig betydelse då en häst är en levande varelse som kräver skötsel av säljaren så länge den befinner sig hos dig. Hävning av köpet innebär att du betalar tillbaka pengarna och återigen har äganderätt till hästen. Du har då även möjlighet att kräva skadestånd av köparen för eventuella kostnader som uppstått till följd av det hävda köpet, 57 § KöpL. Detta skulle i ditt fall t ex kunna vara kostnader för stallplats och foder för hästen.

Åtgärder
Du skriver att du inte har kunnat nå köparen. Mitt råd till dig är att du på nytt försöker kontakta köparen och kräver att hen fullgör sin del av köpet, dvs. hämtar hästen. Säg eller skriv att om hen inte hämtar hästen inom en viss tid, sätt ett specifikt datum, så kommer du att häva köpet då vilket innebär att du betalar tillbaka pengarna och kan sälja hästen till någon annan. Meddela även köparen om du kräver skadestånd för kostnader som uppstått till följd av att köparen inte fullföljt sin del av avtalet.


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Julia HellquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo