FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/03/2018

Vad gör jag när köparen inte betalar?

Hej!

Jag hade ute en annons på ca 30 LP skivor som en ville köpa, dock hade han inte råd att betala 5000kr med en gång. Jag gjorde då upp en betalningsplan på 3 månader. Vi kom överens att första månaden skulle han betala 1700kr och andra mån lika mycket samt den sista 3 mån betala kvarstående 1600kr.

1 mån betalade han in 1700kr enligt överenskommelse andra mån kunde han ej betala pga andra utgifter men lovade o betala hela summan 3300kr den tredje mån som nu passerat, så vi är nu inne på 4 månaden. Han skriver att han skall betala med inget händer. Kan jag på något sätt avbryta att ej sälja till han, är jag som säljare återbetalningsskyldig de 1700kr som han betalat till mig första månaden som en sk handpenning? Vi ingick i ett avtal men trots det har han ju inte fullföljt det, samt att jag har ju hållit skivorna åt honom i tron att han skall ha de, annars hade ju jag sålt de vidare. Jag har ej skickat skivorna utan har de kvar hemma om det har någon betydelse.

Mvh Jonas

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man blir bunden av ett avtal när parterna i fråga uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse om avtalsbundenhet. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal och ska hållas. Av dina uppgifter kan det anses att ett avtal har ingåtts i enlighet med 1 § avtalslagen.

Den som påstår att avtal har ingåtts har också har bevisbördan för det. Du ska göra det mer sannolikt att avtalsbundenhet har uppkommit än att det inte gjort det. Vid muntliga avtal kan det vara svårt att bevisa vad som överenskommits. Har någon varit närvarande vid er överenskommelse kan personen vittna om att avtal ingåtts. Kvittot där du listat varorna, priset som ni dessutom skrivit under kan utgöra bevis om att avtal ingåtts.

Avtalsbrott

Om en köpare inte presterar i enlighet med avtalet är det att anses som avtalsbrott. Man kan inte frånträda ett avtal bara för att man inte längre vill vara bunden av det. Jag antar att ni båda ingick avtalet i egenskap av privatpersoner. Påföljderna vid avtalsbrott regleras i ert fall i köplagen.

Påföljder

Om köparen inte betalar i rätt tid eller inte medverkar till köpet har du enligt 51 § köplagen rätt att kräva betalning eller annan fullgörelse, eller häva köpet, samt dessutom kräva skadestånd om köparens avtalsbrott orsakat dig skada. Du kan således kräva att köparen betalar. Om du och köparen inte kommer överens kan du vända dig till tingsrätten.

Handpenningen

Av frågan framkommer det inte om ni avtalat om att handpenningen ska vara en förskottsbetalning och därmed vid hävning återgå till köparen eller om handpenningen ska förverkas om köparen frånträder köpet, dvs. att du ska få behålla handpenningen. I rättspraxis har man angett att ett avtal om handpenningen vid tvivel, dvs. om inget särskilt avtalats, ska anses utgöra avtal om förskottsbetalning. För att handpenningen ska förverkas vid hävning torde krävas särskilt avtal om detta mellan parterna. Har ni avtalat särskilt om att handpenningen ska behållas av säljaren vid köparens avtalsbrott, så får du behålla pengarna. Har ni inte avtalat det, ska du alltså betala tillbaka de 1 700 kronorna. Har du däremot förlorat någon annan potentiell köpare, kan du hävda att de 1 700 kronorna ska utgöra skadestånd på grund av skada.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo