Vad gör jag när jag köpt örhängen som antagligen är kopior?

2020-10-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte Cucci örhängen på X, säljaren sa att de var 100% guld. Eftersom jag reagerade mycket i öron kontrollera de hos guldsmeden och de visade att det var 75% guld och han visste inte vad som vad inblandade eftersom han sa att de kom från Kina. Har haft flera gånger kontakt med X, men de vägrar att hjälpa mig, har visat utlåtande av guldsmeden. X vill endast får smycken tillbaka för undersökning. Jag har inte lust att ge smycken värda 33000kr till X, utan någon garanti eller kvitto. Vad ska jag göra, förmodligen har jag köpt piratkopior
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån det du beskriver har du köpt örhängen av märket Gucci som säljaren utlovat att var 100% guld. Efter att du reagerat kontrollerade du dem hos en guldsmed som säger att de endast är 75% guld. Samma guldsmed sa att örhängena antagligen kommer från Kina. Du har flera gånger varit i kontakt med säljaren som vägrar att hjälpa dig. Säljaren vill bara ha tillbaka smyckena för undersökning. Du å din sida vill inte lämna in smycken värda 33.000 kronor utan någon form av garanti eller kvitto. Min utgångspunkt för mitt svar till dig är att du köpt örhängena i egenskap av konsument av en näringsidkare, varför konsumentköplagen är tillämplig.

Bedömningen av fel i vara

Utgångspunkten enligt konsumentköplagen är att skicket för en vara som köpts, i ditt fall örhängena, ska stämma överens med vad som avtalats. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används och varan ska inte på annat sätt avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Om varan avviker från detta ska den anses vara felaktig (16 § KKöpL). Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren ansvarar för fel som fanns vid leveranstidpunkten, även om felet visar sig först senare (20 § första stycket KKöpL). Ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas (20 a § första stycket KKöpL). För att köparen ska ha rätt att åberopa att varan är felaktig krävs att hen lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att hen märkt eller borde märkt felet. Detta är vad man brukar benämna reklamation. Meddelande som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 § första stycket KKöpL). Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får köparen kräva skadestånd (22 § KKöpL).

I ditt fall förefaller det som att du åtminstone erhållit örhängen med lägre guldhalt än vad som avtalats om vid köpet. Det är eventuellt, utifrån de uppgifter du själv lämnat i din fråga, möjligt att örhängena är kopior. Såväl den lägre guldhalten som kopior av örhängena innebär att det är ett fel i varan.

Påföljder vid fel på varan

Som utgångspunkt kan du kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnads för säljaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Ett avhjälpande torde inte vara aktuellt i ditt fall då det inte är möjligt att avhjälpa om örhängena är kopior eller innehåller för låg guldhalt. Omleverans kan dock vara aktuellt (dvs. att örhängena byts ut till rätt vara). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, har du rätt till prisavdrag eller häva köpet (28 § första stycket konsumentköplagen). Köpet får hävas om det är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Kräver du som köpare annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen hand, om det sker på egen bekostnads, välja något av dessa alternativ om den efter att reklamation kommit den till handa utan uppskov erbjuder sig att göra detta (27 § konsumentköplagen).

I ditt fall vet jag inte riktigt vilka diskussioner som varit aktuella och vad du kräver. Alla påföljderna kan vara aktuella, däremot kan näringsidkaren i vissa fall även om du begär annan påföljd, välja att byta ut varan till rätt vara. Däremot har näringsidkaren rätt att undersöka varan, det är inte tillräckligt att du lämnar ett intyg från en guldsmed. Utgångspunkten när man köper något som konsument är att felet är ursprungligt de första sex månaderna, för att undersöka att så är fallet har näringsidkaren rätt att undersöka varan. Däremot torde det vara rimligt att den ger dig ett kvitto eller annat bevis på att du lämnat in örhängena.

Du kan ha rätt till skadestånd

Som köpare har du rätt till ersättning för den skada du lider genom att varan är felaktig. Skador du kan begära ersättning för är t.ex. porto, telefonsamtal, resekostnader etc. Rätten till skadestånd finns oavsett om örhängena byts ut eller om köpet hävs. Dock är det du som köpare som måste visa att du lidit skada till följd av felet i varan.

Min rekommendation

Som jag förstår det har du redan kontaktat säljaren och reklamerat (dvs. informerat om att du anser att det är ett fel i varan). Jag vet dock inte vad du begärt (omleverans, prisavdrag, hävning etc.). Det är min rekommendation att du kontaktar säljaren med de krav du har. Betänk dock att säljaren kan ha rätt att byta ut örhängena till rätt örhängen om så sker inom skälig tid. I annat fall kan du ha rätt att häva köpet. Du måste däremot ge säljaren en möjlighet att undersöka så att varan örhängena verkligen är felaktiga. Det torde dock vara rimligt att du får ett inlämningskvitto.

Om du inte kan komma överens med butiken kan ett alternativ vara att du anlitar en jurist som hjälper dig i kontakten med säljaren. Om så är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. För ett kostnadsförslag och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1207)
2021-05-07 Gäller konsumentköplagen för bilar?
2021-05-06 Är konsumentköplagen tillämplig när man binder bolån?
2021-05-03 Reklamation
2021-05-02 Vad kan vi göra när sängvaruhus nekar oss utnyttja god-sömn garanti?

Alla besvarade frågor (92143)