Vad gör jag när jag inte får ut min lön?

FRÅGA
Var ska man vända sig om man har jobbat som timanställd i Sverige och inte fick betalt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om anställningsförhållanden hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS) som du kan hitta här. För dig kan preskriptionslagen ochlagen om betalningsföreläggande och handräckning också bli aktuella.

Rätt till lön vid under anställning

En anställd person har alltid rätt att få lön för sitt utförda arbete enligt de villkor som finns i anställningsavtalet. En arbetsgivare som inte betalar ut lön gör sig skyldig till ett allvarligt avtalsbrott gentemot den anställda personen. Det betyder att en anställd som inte får ut sin lön för utfört arbete kan lämna sin anställning omedelbart, utan att behöva tänka på uppsägningstid och liknande (LAS 4 §).

Har du inte fått ut din lön är det din arbetsgivare som är skyldig att utge all lön som du har arbetat ihop. Din arbetsgivare har alltså en skuld till dig, vilket betyder att du har en fordran som du kan göra gällande hos den.

Att kräva in en fordran

En fordran preskriberas som regel efter 10 år. Det innebär att en fordran för innestående lön kan göras gällande för upp till 10 år bakåt i tiden (preskriptionslagen 2 §).

Har man en fordran som inte är preskriberad kan man få hjälp av kronofogdemyndigheten (KFM) att driva in pengarna. Detta gör man genom att ansöka om betalningsföreläggande. Ansökan lämnas in skriftligen till KFM (lagen om betalningsföreläggande 9 §). I ansökan ska man ange grunden för sin fordran, summan, förfallodatumet (i detta fall datumet som lönen skulle betalas ut enligt anställningsavtalet) och om man begär ersättning för de kostnader som uppkommer med anledning av att man måste vända sig till KFM. Man måste också ange namn, kontaktuppgifter och organisationsnummer eller personnummer för sig själv och arbetsgivaren (10-11 § och 17-18 §). Ansökan ska skrivas under och ges in som original och en kopia till KFM (19 §).

Om ansökan utformats på rätt sätt och KFM tar upp den kommer de höra av sig till den som krävs på pengar, berätta om ansökan och ge personen tillfälle att yttra sig i frågan (29 §). När detta skett kan tre saker ske. Den som krävs på pengar kan välja att direkt betala den som ansöker. Då måste KFM meddelas om att fordringen är betalad. Personen kan också låta bli att yttra sig i frågan och då kommer KFM att meddela ett utslag (42 §). Utslaget kan verkställas, vilket betyder att den som ansökt kan få hjälp av KFM att få betalt. Den tredje möjligheten är att den som krävs på penar bestrider fordran. Då kommer KFM höra av sig till den som skickade in ansökan och låta personen välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten eller om det ska läggas ner (33 §).

Sammanfattning

Du har rätt att få den lön som du har arbetat ihop i enlighet med villkoren i ditt anställningsavtal. Det är din arbetsgivare som du ska vända dig till för att få ut din lön. Är du fortfarande anställd hos arbetsgivaren har du rätt att lämna din anställning med omedelbar verkan om arbetsgivaren inte betalar ut din lön i tid. Så länge du inte får din lön har du en fordran på arbetsgivaren och den kan göras gällande så länge den inte preskriberas. För att få hjälp att driva in din fordran kan du vända dig till KFM och ansöka om betalningsföreläggande.

Råd

Innan du vänder dig till KFM bör du dock vända dig till arbetsgivaren och försöka kräva denne på lönen. Om arbetsgivaren inte går med på att betala ut din lön och du är fackligt ansluten bör du i andra hand vända dig till facket och be om hjälp. Vill du i sista hand vända dig till KFM kan du hitta instruktioner och blanketter för ansökan om betalningsföreläggande på deras hemsida. Skulle din ansökan hos kronofogden leda till att målet går vidare till tingsrätten bör du först kontakta en jurist som är duktig på arbetsrätt och som kan bedöma dina förutsättningar att vinna i tvisten. Du kan boka tid med Lawlines jurister här.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (785)
2021-08-31 Måste arbetsgivaren polisanmäla en drogmissbrukare på arbetsplatsen?
2021-08-31 Jag har inte fått min lön utbetald - vad kan jag göra?
2021-08-31 Använda av cbd kapslar med 0,2% thc vara skäl för uppsägning?
2021-08-30 Har en anställd rätt att arbeta under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (95850)