Vad gör jag när åklagaren väljer att inte väcka åtal?

2018-10-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
När en överåklagare inte anser att det inte går att återuppta en förundersökning hur går jag vidare
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förutsättning för att du som målsägande ska kunna väcka enskilt åtal är enligt 20 kap. 8 § rättegångsbalken att du angivit brottet och att åklagaren valt att inte väcka åtal. Väckande av enskilt åtal finns föreskrivet i 47 kap. rättegångsbalken. Enligt 47 kap. 1§ ska du göra en skriftlig ansökan hos rätten om den som ska tilltalas. Det finns vissa krav på vad stämningsansökan ska innehålla, bl.a. den brottsliga gärningen, bevis, ditt enskilda anspråk, t.ex. skadestånd. Dessutom ska du ge in ett intyg om att åklagaren beslutat att inte väcka åtal.

Andra möjligheter?

Huvudregeln är att det är det är åklagaren som för talan i brottmål. Men i civilrättsliga mål (exempelvis skadestånd) kan nästan vem som helst föra talan.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (871)
2019-04-11 Yrkande om inhibition
2019-04-08 Kan jag neka polisen urinprov?
2019-03-30 När har den tilltalade rätt till offentligt försvarare vid brottmål?
2019-03-30 Stämningsmannadelgivning och spikning

Alla besvarade frågor (67977)