FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt12/06/2022

Vad gör jag mot störiga grannar?

Hej, vi har ett problem med grannar som ej kan bete sig och för en massa oväsen. Vid flertalet tillfällen har de eldat efter 1 maj samt då det har varit snustorrt under sommaren, detta har hänt under de senaste 3-4 åren vi har bott här. De visar ingen alls respekt och kör som idioter kring tomten. Vårat hur ligger längst in på en väg och deras näst längst in. De ställer husvagnar och skrotbilar kring vägen och på andra sidan vägen samt ser deras tomt otroligt ovårdad ut men det är ioförsig inget särskilt problem. Om man försöker diskutera med dem skriker de endast och säger att de inte förstår (de är inte ifrån sverige). Deras barn har under flertalet gånger spridit rykten kring att vi har försökt mördat deras husdjur och kidnappar barn (detta vet vi då jag har en kusin som går i samma klass som deras barn). Vi kan inte komma åt dem genom att kontakta dem samt att markägaren inte vill göra någonting åt det. Vi har ett barn sedan ett år tillbaka och de verkar inte ha någon som helst respekt eller vilja att ta det lugnt med deras fordon kring vägen som vi ofta rör oss kring. Hur ska vi komma åt dem och få dem att skärpa till sig, samfälligheten verkar inte vilja agera då de inte är drabbade på samma sätt som oss?

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Jag utgår i mitt svar från att det rör sig om ett villaområde med hus på fastigheter och inte bostadsrätter i en bostadsrättsförening. Anledningen till distinktionen är den rättsliga regleringen varierar mellan grannar i hus och mellan grannar i bostadsrättsföreningar, jfr 7 kap. 9 § bostadsrättslag (1991:614), 3 kap. jordbalken (1970:994).

Grannar mellan fastigheter ska visa särskild hänsyn till varandra vid nyttjande av sin fastighet, se 3 kap. 1 § JB. Denna rättsliga regel är ganska svåröverskådlig och inte speciellt precis. Mer konkret lagstiftning som ni kan vända er till är 32 kap. miljöbalken (1998:808) som reglerar skadeståndsanspråk som kan riktas mot exempelvis grannar. För att ni ska kunna begära ett skadestånd av grannen krävs däremot att ni har drabbats av en skada, antingen en personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada på grund av den verksamhet som grannen bedriver hos sig.

Om ni inte kan visa på någon skada får ni vända er till reglerna i jordabalken om att grannar ska visa skälig hänsyn till varandra, se 3 kap. 1 § JB. Var gränsen går för hur mycket hänsyn man ska ta till grannar och hur mycket du ska kunna tåla av en granne beror på omständigheterna i det enskilda fallet, NJA 1990 s. 71 där skadeståndstalan ogillades. I ert fall verkar det däremot inte vara fråga om alldagliga störningar som vanligtvis förekommer mellan grannar. Beskrivningen ni ger visar i stället ett agerande som inte bör tolereras mellan grannar. Den hänsynsregel som 3 kap. 1 § JB ger uttryck för kan läggas som grund för en talan om vitesföreläggande mot grannen. Det blir i slutändan upp till en allmän domstol att avgöra om det beteende som dina grannar uppvisar strider mot den hänsyn som ska visas mellan grannar.

Alternativt kan du polisanmäla sådant agerande från grannarna som kan vara förargelseväckande beteende. Den som för oljud på allmän plats eller annars i offentligheten beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse kan straffas med penningböter 16 kap. 16 § brottsbalken (1962:700). Om era grannars agerande med eldningen, parkeringen av fordonen, skrikandet och fortkörningen med bilarna har varit i syfte väcka förargelse hade ni kunnat gå vidare med en polisanmälan.

Avslutningsvis vill jag poängtera att ni i första hand bör gå till grannen och prata med dem. Är ni fler grannar som stört er kan ni gå ihop och prata med den störiga grannen. Om inget förändras bör ni i andra hand försöka ta till de rättsliga skydd som finns reglerat i jordabalken, miljöbalken och även brottsbalken för att på ett mer slagkraftigt sätt försöka få till en ändring i grannens agerande.

Jag hoppas ni fick svar på era frågor. Om ni fortfarande har några frågor eller funderingar  så tveka inte att vända er till oss igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare