FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord18/02/2019

Vad gör ett äktenskapsförord?

Hej,

Jag är gift med min man sedan 2 år tillbaka, vi har idag ett gemensamt barn,

Min man vill nu starta eget bolag med 3 andra och de har gemensamt beslutat att samtliga parter som är gifta skall skriva äktenskapsförord, innan de startar igång.

Nu undrar jag varför jag/vi måste skriva ett äktenskapsord?

Enligt min man vill han självklart att jag ska få lika mycket andel/pengar om det skulle hända att vi skilejr oss i framtiden. Men varför då äktenskapsförord? Behövs detta då?

Behöver man ha en jurist som ser över detta på något sätt? För min skull dvs när man skriver på avtalet eller anordnar äktenskapsförord?

Tack på förhand,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker börja med att ge en snabb redogörelse för vad som händer med egendomen när ett äktenskap upphör att gälla. På så sätt blir det lättare att förstå vad ett äktenskapsförord får för konsekvenser. Därefter ger jag exempel på vad som kan hända din mans bolag om ni upprättat ett äktenskapsförord eller inte. Slutligen sammanfattar jag mitt svar.

Vad händer med egendom vid äktenskapskillnad?

När ett äktenskap upphör fördelas alla egendom som är att klassificera som giftorättsgods lika mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett äktenskap kan upphöra antingen genom skilsmässa eller om den ena maken avlider (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). All egendom är giftorättsgods om inte annat beslutats via äktenskapsförord eller att personen fick egendomen med villkoret att det skulle vara enskild egendom (7 kap. 1 och 2 § äktenskapsbalken). Ett exempel på det senare är om någon ärvt en soffa och det stod i testamentet att soffan skulle vara enskild egendom.

Så om du och din make inte upprättar något äktenskapsförord och ingen ärvt något som ska vara enskild egendom så kommer ni dela lika på allt. Skulle ni upprätta ett äktenskapsförord som t.ex. säger att dina makes tavla ska vara enskild egendom så delar ni lika på allt förutom tavlan.

Vad kan hända med bolaget?

Bolaget kan med tiden växa och bli värdefullt. Säg att det blir värt 10 miljoner och att ni då skiljer er. Då kan han behöva sälja sin del av bolaget så att era totala 14 miljoner ska kunna fördelas lika mellan er. Då kan kontrollen över bolaget gå förlorat. Någon annan kan ta över kontrollen vilket kan bli besvärligt. Dels när det kommer till att samarbeta med de andra ägarna, dels förändra vad din man och de andra skapat.

Ett äktenskapsförord kan dock säkra så att en skilsmässa med dig inte äventyrar kontrollen över bolaget. Det kan dock också betyda att du inte får ut lika mycket vid en skilsmässa eftersom värdet på det inte delas lika mellan er.

När skriver ett äktenskapsförord är ni dock ganska fria att hitta lösningar som passar er. Så att bolaget inte går förlorat men att egendomen ändå delas lika så långt det går. Jag känner inte till några detaljer om er ekonomi och det blir därför svårt för mig att ge er några konkreta tips. Informationen ovan kan dock hjälpa dig att förstå vad ett äktenskapsförord gör. Jag skulle råda dig att boka ett möte med våra jurister för att skräddarsy ett äktenskapsförord för just era behov. Det kan du göra här: https://www.lawline.se/boka

Sammanfattningsvis påverkar ett äktenskapsförord hur egendom fördelas när ett äktenskap upphör. Upprättas inget sådant delas egendomen lika. Ökar bolaget mycket i värde kan din man behöva sälja sina delar i det för att kunna fördela egendom lika. Det kan göra att bolaget försvagas. Jag vill dock poängtera att ingenting tvingar dig att ingå ett äktenskapsförord - du kan fritt välja. Att din man och tre andra bestämt att de ska skriva äktenskapsförord är mellan dem.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varm välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?