Vad gäller vid uppsägning av uthyrning av egen bostad?

Jag hyr ut min bostadsrätt på annan ort. Bostadsrättsföreningen kräver att man hyr ut 6 månader i stöten för att göra ny prövning. Vi har därför skrivit ett tidsbestämt avtal på 6 månader i taget. Vi vill nu sälja vår lägenhet eller byta hyresgäster. På vårt kontrakt står det " Fr.o.m. 2022-03-01 T.o.m. 2022-09-01. Avtalet sägs upp med 3 månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 0 månad(er) för varje gång.

OBS! Om hyrestiden är längre än tre månader ska uppsägningstiden vara tre månader."

Om jag säger upp mina hyresgäster idag, när behöver de då flytta ut, som senast?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag har tolkat din fråga som att du undrar vad som gäller vid uppsägning av uthyrning av egen bostad. Eftersom det berör uthyrning av egen bostad är lag om uthyrning av egen bostad aktuell (1 § första stycket Lag om uthyrning av egen bostad).

Uppsägningen

Säger du upp dina hyresgäster denna månad, mars, behöver de flytta ut som senast den 30 juni. Om du säger upp hyresgästerna behöver de flytta ut vid månadsskiftet efter tre månader (3 § andra stycket Lag om uthyrning av egen bostad). Detta gäller även om ni har avtalat om en kortare uppsägningstid eftersom lagen är tvingande till fördel för hyresgästen (2 § Lag om uthyrning av egen bostad). Om hyresgästen säger upp avtalet är uppsägningstiden en månad från nästa månadsskifte. Säger hyresgästen upp hyresavtalet den 20 mars 2022 behöver hyresgästen flytta ut den 30 april 2022. Det finns inget hinder från att avtala att hyresgästen ska kunna ha kortare uppsägningstid då det skulle ses som till hyresgästens fördel.

Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning