FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt19/04/2021

Vad gäller vid uppsägning av jakträtt från samägd fastighet?

Mer än en person äger en fastighet där jakträtten upplåts till ett jaktlag.

Kan en av fastighetsägarna säga upp upplåtelseavtalet utan medgivande från de övriga delägarna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har det upplåtits jakträtt från en fastighet till ett jaktlag. Fastigheten ägs av flera personer. Din fråga är om en av fastighetsägarna kan säga upp upplåtelseavtalet utan medgivande från övriga delägare. Jag är dock något osäker på om du är en av delägarna till fastigheten eller om du tillhör jaktlaget som jakträtten upplåtits till. Avsaknaden av information bli dock inte avgörande för mitt svar, endast för eventuell handlingsplan i sista stycket.

Mellan fastighetsägarna gäller den s.k. samäganderättslagen. Lagen är dispositiv innebärande att delägarna sinsemellan kan avtala om annat än vad lagen säger. Enligt 2 § samäganderättslagen krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över det samägda godset i dess helhet. Med förfogande avses varje rättslig disposition, inklusive försäljning, pantsättning, uthyrning, eller i övrigt varje förfogande som innebär att äganderätten upphör eller i sin utövning begränsas. Vidare omfattar begreppet ensidiga rättshandlingar, exempelvis uppsägningar eller hävningar av avtal avseende egendomen. Utgångspunkten är därmed att för ingående av avtal om upplåtelse av t.ex. jakträtt kräver att alla delägare är överens. Likväl som att detsamma gäller för uppsägning av avtal; dvs. alla delägare ska vara överens.

Mitt svar till dig blir dock väldigt generellt sett till att jag inte vet några närmre omständigheter eller har läst igenom avtalet. Skulle det t.ex. vara så att delägarna avtalat bort samäganderättslagen och gett en av delägarna rätt att såväl ingå avtal som att säga upp avtal vore det möjligt.

Är du en av fastighetsägarna bör du vara medveten om ni avtalat bort samäganderättslagen och gett den andre delägaren rätt att ingå och säga upp avtal utan ert samtycke. Är du en del av jaktlaget är min rekommendation att du kontrollerar upplåtelseavtalet; är det flera avtalsparter i det (dvs. alla fastighetsägare) talar det för att samäganderättslagens bestämmelser gäller. I det fallet krävs det samtycke från alla såväl för att ingå som att säga upp avtal.

Som svar på din fråga är utgångspunkten att alla fastighetsägare måste vara överens såväl för att ingå som att säga upp ett avtal knutet till den samägda fastigheten.

Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. En av våra jurister kan gå igenom avtalet och vara vidare behjälplig för det fall att ni inte kommer överens. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Jakt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000