Vad gäller vid uppsägning av hyresavtal på bestämd tid?

Hej!

Jag avser hyra ut en stuga på min fastighet som jag äger privat. Jag hyr inte ut till några andra.

Min tanke är att jag ska hyra ut den under 10 månader - alltså skriva ett tidsbestämt hyresavtal

(1:a juni 2019 - 31:a mars 2020).

Ponera att min hyresgäst eller jag vill säga upp avtalet före det datum som står på hyreskontraktet.

Vi kan t.ex ta som ett exempel att någon av oss, den 31:a juli 2019, önskar avsluta hyresperioden så fort som möjligt.

Kan både jag, som hyresvärd, samt hyresgästen bryta avtalet i förtid utan något speciellt skäl?

När upphör i så fall det ursprungliga hyresavtalet som egentligen skulle löpa till sista mars, 2020?

En eventuell uppsägning av det ursprungliga avtalet måste väl i så fall ske skriftligen antar jag..

Stort tack på förhand


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det rör sig i ert fall om en hyra av bostadslägenhet på bestämd tid, 10 månader. Enligt 12 kap 3 § jordabalken gäller då att avtalet måste sägas upp för att upphöra, eftersom hyrestiden är längre än 9 månader. Enligt 12 kap 4 § ska då ett avtal på bestämd tid sägas upp 3 månader i förväg om hyrestiden är längre än 3 månader och det rör sig om en bostadslägenhet. Enligt 12 kap 8 § jordabalken ska en uppsägning vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre tid än 3 månader.

Enligt huvudregeln upphör ett hyresavtal på bestämd tid den dag som avtalats. Men eftersom ert avtal löper på en tid längre än 9 månader måste ni alltså göra en skriftlig uppsägning minst 3 månader innan avtalet upphör. Vill ni som hyresvärd säga upp avtalet att upphöra i förtid gäller att det måste finnas en förverkandegrund enligt 12 kap 42 § jordabalken, om jag förstått det rätt. Du måste alltså ha en specifik anledning att säga upp avtalet i förtid, exempelvis skadegörelse eller att hyran inte betalats i tid.

Hoppas mitt svar hjälpt dig! Har du ytterligare funderingar rekommenderar jag dig att kontakta någon av våra jurister. Du mailar då info@lawline.se

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”