Vad gäller vid uppsägning av hyresavtal?

Hej

Har hyrt ett rum i en villa där ägaren inte själv bor men hyr ut ca tio rum till olika individer. Jag skrev kontrakt där jag förband mig att hyra i tre månader och därefter är det en månads uppsägning som gäller. Jag har bott här i tre månader november ut men sa upp rummet den 3/11. Då vill uthyraren ha betalt för hela december också då man hyr månadsvis enligt henne. Är detta korrekt? Vill härifrån då boendet är under all kritik o vad skulle kunna hända vid en brand?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag
Bestämmelser om hyra regleras i jordabalkens (JB) 12e kapitel även kallad hyreslagen.

Uppsägningstiden
Uppsägningstiden skiljer sig åt mellan hyreskontrakt som gäller på bestämd och obestämd tid. För att ett hyreskontrakt ska anses vara tidsbestämt krävs att ett slutdatum finns då avtalet slutar gälla (12 kap 3 § 2 st JB). Av det du nämner i frågan verkar avtalet inte vara tidsbestämt. De tre första månaderna verkar vara ett minimiåtagande men att avtalet ska fortsätta att gälla om kontraktet inte sägs upp.

Min tolkning av ert kontrakt är alltså att avtalet gäller på obestämd tid och att en uppsägningstid om en månad ska gälla (12 kap 4 § JB). Uppsägningstiden börjar först räknas månaden efter vilket i ditt fall innebär att din uppsägningsmånad gäller i december. Din hyresvärd har således rätt och du är skyldig att betala hyran även för december.

Vad gäller vid en brand?
Din fråga är väldigt allmänt ställd och jag kan därför inte besvara den. Du är välkommen att ställa en ny fråga där du förtydligar mer vad du vill ha svar på gällande branden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Johannes HammarlingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning