Vad gäller vid samägd fastighet, när en samägare motsätter sig försäljning mm.

2017-06-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
En fastighet ägs till 50% av en person och till 50% av ett dödsbo, som består av fler personer. Kan en minoritetsägare i dödsboet sätta stopp för eventuell försäljning eller framtida utveckling av fastigheten? Om det är så, hur kan man gå vidare för att komma ur detta läge?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid samägande av fastighet tillämpas lagen om samäganderätt. Enligt lag så är huvudregeln att en åtgärd som rör gemensam egendom som helhet kräver samtliga ägarnas samtycke, 2 § SamägarL. Om den delägaren absolut inte vill bli utköpt av er övriga har var och en av delägarna rätt att söka sig till domstol för att egendomen då ska kunna bjudas ut till försäljning som då sker på offentlig auktion. Detta kan motsättas, dock krävs synnerliga skäl, vilket är en hög tröskel, 6 § SamägarL.

Hoppas detta besvarade din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Mariam Ghazaryan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (613)
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?
2021-11-23 Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?
2021-11-16 Vem betalar hundens veterinärkostnader när vi separerat?
2021-11-14 Kan man begära försäljning av en samägd fastighet?

Alla besvarade frågor (97338)