Vad gäller vid samäganderätt av fastighet? (försäljning)

2019-06-27 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vad händer om vi båda vill ha huset vi äger ihop. Vi är sambos och inget skrivits emellan oss. Kan han tvinga mig till försäljning av huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När flera personer äger en fastighet eller lös sak kallas detta för samäganderätt och regleras i lagen om samägande. Äganderätten är uppdelad i ideella lotter som tillfaller respektive ägare. Med ideell lott förstås en hypotetisk del av egendomen som motsvarar den lott som tillfaller delägaren, alltså inte en viss fysisk del. Det framkommer inte hur er äganderätt i fastigheten ser ut varpå jag utgår från att det är lika lotter (50/50) (1 § samägL).

Din ideella halva av huset förfogar du fritt över och du kan således vägra sälja denna. För att din sambo ska få sälja hela huset krävs bådas samtycke (2 § samägL).

Vad händer om delägarna inte kan komma överens?

I och med att inget avtal rörande försäljning av fastigheten finns kan en av delägarna i fastigheten lämna in en ansökan till tingsrätten om att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion (6 § samägL). Då tar tingsrätten hand om försäljning av den gemensamma fastigheten och fördelar köpeskillingen och vinsten på delägarna motsvarande deras lott. I ditt fall blir det hälften vardera.

Slutsatsen är att du har möjlighet att förhindra en eventuell försäljning av din lott men att det finns rättsliga möjligheter att tvinga dig att sälja din andel efter en domstolsprövning. Lämpligast gör ni i att upprätta ett samäganderättsavtal för att förtydliga vad som ska gälla vid en eventuell separation eller försäljning. Lawline erbjuder bland annat tjänster för upprättandet av avtal och ni är välkomna att kontakta Info@lawline.se för att gå vidare med ert ärende.

Hoppas det var svar på er fråga.

MVH,

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (513)
2020-05-31 Kan man tvingas bli utköpt ur ett hus som ägs gemensamt?
2020-05-31 Vad gäller om en samägd egendom säljs utan alla delägares godkännande?
2020-05-04 Hur upphör ett avtal om samägande?
2020-05-01 Vad kan man göra när en samägare inte svarar på telefon?

Alla besvarade frågor (80594)