FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt31/03/2016

Vad gäller vid s.k. räkningsmål?

Hej, vi har för kort tid sedan fått en gemensamhetsanläggning (väg) genom en lantmäteriförättning. Vi fick, i vår tycke, en för dyr faktura. Vi accepterar andelstalen vi tilldelats. Men kan samfällighetsföreningen agera ombud och föra en grupptalan för de fastighetsägare som vill överklaga fakturan (sk räkningsmål) från lantmäteriförättningen i mark och miljödomstolen? eller måste varje fastighetsägare själva överklaga sin del av fakturan?

Vilken typ av kostnader kan vi räkna med uppstå i ett räkningsmål?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Precis som ni beskriver är detta ett förrättningsförfarande, 4 kap. 33 § FBL och 30 § Anläggningslagen, som ska överklagas inom 4 veckor till mark och miljödomstolen, 15 kap. 6 § FBL. Det är som ni beskriver ett s.k. räkningsmål som ni har för handen. Ett räkningsmål innebär att ni inte har en motpart, 5 kap. 2 § 3 st lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

De rättsfall som finns på området och som särskilt rör dina frågor är en dom från Mark och överdomstolen, MÖD 2015:33,och en från tingsrätten i Umeå, HD T 1470/12. Sammanfattningsvis drar jag följande slutsatser från dessa rättsfall: De kostnader som lantmäteriet har för förättningen brukar sällan ifrågasättas och den uppdelning man kan göra med kostnader görs emellan sakägare, 2 kap. 6 § FBL.

För att svara på din fråga om samfällighetsföreningen kan föra er talan, blir svaret nekande. Ni lär som sakägare enskilt överklaga beslutet till mark och miljödomstolen som sedan kommer pröva er klagan gemensamt. Däremot kan en av er överklaga beslutet och resterande dra fördel från det, om denna sakägare når framgång med överklagandet, 16 kap. 11 § FBL.

När det kommer till ersättning för rättegångskostnader så kommer ni oavsett utgången i målet få betala dessa själva, då ni ej kommer ha en motpart, 16 kap. 14a § FBL. Det enda undantag som beskrivs från denna regel är synnerliga skäl. Synnerliga skäl är alltid svåra att uppnå, MÖD 2015:33 och NJA 2015 s 374 är rättsfall där det första inte hade rätt att få ersättning av staten för rättegångskostnader men det andra rättsfallet så fick det sina rättegångskostnader ersatta. Slutsatsen jag drar av dessa rättsfall och den information du har givit mig är att ni skulle möta svårigheter att få era rättegångskostnader ersatta.

Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att skriva en ansökan till mark och miljödomstolen, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese VestergårdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?