FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/10/2014

Vad gäller vid resning

Fråga om hjälp med en eventuell resningsansökan pga. rättsfel.

Lawline svarar

Hej.

Tack för din fråga.

När en dom vunnit laga kraft kan den bara undantagsvis ändras. En dom kan till exempel ändras genom resning. Resning innebär att målet tas upp, och prövas på nytt. Om du vill begära resning av en dom meddelad av en tingsrätt gör du det i hovrätten. Vill du begära resning av en hovrättsdom gör du det i högsta domstolen.

Grunderna för om en resningsansökan ska beviljas eller ej varierar lite beroende på om det är tvistemål eller brottmål, och om det är brottmål, om det är till den tilltalades fördel eller nackdel.

Några exempel på grunder som kan leda till att resningsansökan beviljas är; att domen grundar sig på en uppenbart felaktig rättstillämpning eller att det framkommit nya bevis eller omständigheter som är av betydelse.

Jag hoppas att denna information gör det lite tydligare. Du är välkommen att ställa ytterligare frågor om det är något mer du undrar över.

Kim ShawRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo