Vad gäller vid rehabilitering och återanpassning till arbetet?

Hej!

Jag är sjukskriven 75% . I sjukintyget står rekommenderation från läkare att jobba endast 4 dagar. Detta för en tid för återhämtning och vila.

Kan arbetsgivaren säga nej till det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp svaret så du kan följa vad som kan gälla i ditt fall. Svaret bygger i huvudsak på informationen som du har angivet i din frågeställning men jag kommer även flika in lite information kring vad som gäller för att det ska bli tal om uppsägning på grund av hälsoskäl också.


Arbetsgivarens ansvar

Varje arbetsgivare har ett visst ansvar att rehabilitera arbetstagare som, på grund av sjukdom, inte längre klarar av att utföra det arbete som krävs av hen. Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder som krävs för att underlätta återgångsprocessen för sina anställda. Detta innebär att din arbetsgivare är skyldig att företa åtgärder som krävs för att du ska kunna återgå till arbetet som omfattas av ditt anställningsavtal.
Exempel på rehabiliteringsåtgärder kan vara saker som ändrade arbetstider och anpassning av arbetsplatsen.

I samråd med din arbetsgivare ska även försäkringskassan se till att ditt behov av rehabilitering snarast klarläggs, att en rehabiliteringsplan upprättas samt att de åtgärder vidtas som behövs för att arbetsförmågan så snart och såvitt möjligt är återställd 30 kap. Socialförsäkringsbalken.

Kan man bli uppsagd för att man är sjuk?

Du frågade inte efter detta men jag vill ändå nämna ett par saker här. För att man ska kunna bli uppsagd krävs saklig grund. Detta omfattas primärt av arbetsbrist eller personliga skäl. När det handlar om fall där arbetstagaren är sjuk och inte kan arbeta fullt ut gäller som regel att detta inte utgör saklig grund för uppsägning.
För att arbetsgivaren ska kunna säga upp arbetstagaren på grund av saklig grund (på basis av hälsoskäl) krävs att arbetstagaren inte kan vistas på arbetsplatsen samt heller inte kunna utföra de arbetsuppgifter som är väsentliga och betydelsefulla för din arbetsgivare. Kraven är med andra ord relativt högt ställda för att en arbetstagare ska bli uppsagd på grund av hälsoskäl 7 § Lagen om anställningsskydd.

Slutsats

Din arbetsgivare är alltså skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att du så snart som möjligt ska kunna återgå till ditt arbete.

Hoppas du fick svar på din fråga och har du fler frågor är du mer än välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,Joakim HassiniRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo