Vad gäller vid nyttjande av samägt fritidshus?

2021-07-21 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Jag äger ett fritidshus tillsammans med min syster vi äger 50 % var. Nu vill min systers man ställa upp en friggebod till ett av sina barn på tomten. Jag vill inte detta. Kan han ställa upp en friggebod på tomten mot min vilja?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om samäganderätt är tillämplig i fallet då ni äger fastigheten tillsammans.

Om samägd fastighet

I 2 § samäganderättslagen sägs att allt förfogande av fastigheten eller vidtagande av åtgärd i förvaltningen måste ske genom enighet mellan samtliga ägare. Det krävs alltså samtycke för att ena delägaren ska kunna sälja, bygga om, hyra ut, pantsätta m.m.

Utöver detta finns inga regler för nyttjandet av en samägd fastighet. Det är upp till ägarna själva att mellan sig besluta om eller avtala om. Exempelvis går det att avtala att varje ägare kan förfoga över en del av trädgården eller en våning i huset.

Krävs samtycke för sätta upp friggeboden i ert fall?

Nej, det krävs inget samtycke från dig men det är en fråga som bör avtalas gemensamt mellan er. Om inte annat för att ni ska undvika bråk. Viktigt är också att om det är din syster som är den andra ägaren så kan inte hennes man göra något utan hennes samtycke, i fallet att han inte äger fritidshuset.

I 2 kap. 4 § Jordabalken sägs att föremål som tillförs till en fastighet men som inte tillhör den ska anses som lös egendom. Enligt den regeln skulle en friggebod som sätts dit av din syster också anses vara hennes egendom, inte er gemensamma som tillhör fritidshuset.

Om ni verkligen inte kan komma överens om hur fastigheten ska nyttjas finns möjlighet att ansöka hos tingsrätt att få en god man förordnad som kan omhänderta och förvalta fastigheten (3 § samäganderättslagen).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?