Vad gäller vid misshandel, skadegörelse och utpressning?

UHon är inte dömd för något än men har varit med vid misshandel (fysiskt) det är hon som bestämt plats men inte utfört något. Likaså vid skadegörelsen. Sen utpressningen har hon nog deltagit i.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att någon har varit med och planerat samt varit närvarande vid en misshandel. Planerat och varit närvarande vid en skadegörelse. Samt deltagit i en utpressning.


Misshandel

Den som tillfogar någon kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken). Misshandel av normalgraden kan ge som högst fängelse i två år, medan ringa misshandel (om misshandeln är mildare) kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.

Även fast personen du skriver om inte själv har misshandlat personen har hon planerat samt varit där när misshandeln sker. Det är därför troligt att även hon kommer dömmas för misshandeln (23 kap. 4 § brottsbalken). Antingen som gärningsman, om hon har främjat brottet genom råd eller dåd, och annars som medhjälpare.


Skadegörelse

Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Skadegörelse kan som högst ge fängelse i två år.

Även här är det troligt att personen du skriver om kommer dömmas för skadegörelsen (23 kap. 4 § brottsbalken). Detta eftersom hon planerat och varit närvarande vid skadegörelsen.


Utpressning

Den som genom olaga tvång förmår någon att göra något, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade, döms för utpressning (9 kap. 4 § brottsbalken). Utpressning kan som högst ge fängelse i två år. Om utpressningen är att anse som mildare (ringa) är det högsta straffet fängelse i sex månader.

Här kommer personen du skriver om dömas som gärningsman, eftersom hon var delaktig i själva utpressningen.


Jag hoppas du fick svar på dina frågor och att allt löser sig. Om du undrar något mer får du gärna vända dig till någon av våra andra tjänster!


Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr,
klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr,
klicka här ( lägg in https://www.lawline.se/ask_a_question)- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och

välj knappval 1.

Veronica BorgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo