Vad gäller vid köp mellan privatpersoner på nätet?

2020-07-21 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag sålde en komplett sele till häst på köp\säljsida på Facebook. Skrev att varan va i fint skick för det va flera delar på den som va i nyskick. Tyckte själv att selen va i fint skick.Annonsen lades ut med bild på fb och selen köptes av en tjej. Nu har hon hört av sig och är inte nöjd med det hon har köpt. Hävdar att det inte va vad som stod i annonsen och att den är trasig. Jag kollade givetvis igenom innan sålde och hittade lite slitage men skickade med en ny extra rem som jag hade hemma. Hon har nu plockat isär den och hävdar att den är trasig. Men hon kan ju ha varit vårdslös och haft sönder den och den kan även gått sönder vid transport. Vad gäller egentligen när man köper från privatperson via fb och blocket?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga är väldigt generellt ställd ska jag först försöka beskriva generellt vad som gäller vid köp mellan privatpersoner på internet, och till slut sammanfatta svaret efter din situation. Svaret kommer bli ganska långt, då det är många faktorer som påverkar svaret på din fråga, men jag ska försöka hålla det kort och begripligt. De punkter som är avgörande för att kunna svara på din fråga är:

- Vilken lag gäller?
- Är det fel på selen i lagens mening?
- Vems ansvar faller felet på?
- Har köparen reklamerat?

________________________

1. Vilken lag gäller?

Köp av lös egendom mellan privatpersoner regleras i köplagen. Lös egendom är huvudsakligen lösa saker som man kan ta på, exempelvis en bil, sele till häst, kläder etc. Jag vill dock poängtera att köplagen är dispositiv, vilket innebär att du och köparen kan avtala bort vissa regler, och att sedvänja eller avtalet er emellan kan gå före vad som står i lagen (3§ Köplagen (KöpL). Generellt gäller samma regler för köp mellan privatpersoner över internet, som vid fysiska möten.

2. Är det fel på selen i lagens mening?

De aspekter som påverkar om selen anses vara felaktig i juridisk mening är följande:

- I första hand - Avtalet: om selen avviker från kvalitet och andra egenskaper som följer av avtalet (17§ första stycket KöpL). Avtalet er emellan är den viktigaste utgångspunkten.

- I andra hand - Allmän eller särskild funktionsduglighet: Om ni inte har avtalat något särskilt om selens egenskaper, är den felaktig om den avviker från vad selar i allmänhet kan användas till. Detta handlar om att selen ska allmänt vara funktionsduglig. Den är även felaktig om den inte kan användas för de särskilda ändamål som köparen uppgett vid köpet (17§, andra stycket, punkt 1-2 KöpL).
- I tredje hand – om selen avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Detta uttryck handlar främst om avtalsförhållandet er emellan (17§, tredje stycket KöpL).
- I fjärde hand – marknadsföringen: om selen avviker från vad du uppgett i annonsen eller i samband med att ni pratat om selens egenskaper, och som har påverkat köparen beslut att köpa selen. Även om du uppgett vissa egenskaper, eller utlovat vissa garantier (18§ första stycket KöpL).

En vara kan även säljas i så kallat "befintligt skick". Det är en friskrivning som säljaren kan använda för att poängtera att varan säljs i det skicka den befinner sig i vid köpet (begagnad). Men denna friskrivning är inte oändlig, utan varor kan ändå vara felaktiga trots att säljaren använt detta uttryck (19§ KöpL). Bland annat om:

- Varan inte överensstämmer med vad säljaren uppgett
- Om säljaren inte upplyst köparen om en egenskap hos varan som säljaren borde känt till, och som köparen förväntar sig att bli upplyst om, exempelvis om en sele saknar en viktig rem, spänne eller liknande.
- Om varan är i mycket sämre skick än vad köparen utifrån priset och andra omständigheter, har kunnat förvänta sig, exempelvis att sälja en selen utan en viktig rem, för ett pris som motsvarar vad en komplett sele skulle kostat.- Om köparen kände till felet?

Det finns ingen allmän undersökningslpikt för köparen, men köparen får dock inte åberopa fel som denne känt till vid köpet eller borde upptäckt om hon undersökt varan (20§ KöpL). Det vill säga att om köparen vid köpet visste om att selen var sliten eller saknade en rem, få denne inte hävda att selen är fel. Det finns ingen allmän ångerrätt mellan privatpersoner på internet, utan det måste ni ha avtalt om för att köparen ska kunna utnyttja det.


3. Vems ansvar faller felet på?

Om selen är fel enligt punkten 2 ovan, krävs det också att felet beror på dig för att du ska ansvara för det. Jag har svårt att avgöra om din köpare har hämtat varan hos dig (hämtningsköp) eller om du har skickat varan till henne (transportköp). Det gäller olika regler för ansvaret för felet beroende på vilket av dessa två sätt som föreligger, därför kommer jag kort förklara båda. Vad som är avgörande är när felet har inträffat och vem som ansvarar i detta skede (21§ KöpL).

Köparens ansvar

Hämtningsköp: om felet uppstår efter att köparen hämtat och tagit hand om varan, ansvarar köparen (6§, andra stycket KöpL; 13§ första stycket KöpL). Vad som varit fel innan denna tidpunkt, anses vara säljarens ansvar.

Transportköp: Om varan ska transporteras inom samma ort som du bor i, går ansvaret över på köparen när den överlämnas till denne (7§ första stycket KöpL). Om varan ska transporteras till köparen som bor på annan ort, går ansvaret för varan över på köparen när du avlämnat selen till transportören (7§, andra stycket KöpL).

Om ansvaret har gått över på köparen, så ansvarar denne för att betala den även om den har förstörts, kommit bort eller försämrats, om detta inte beror på säljaren (12§ KöpL).

Säljarens ansvar

Hämtningsköp: om felet fanns redan innan köparen hämtade varan, ansvarar säljaren för felet.

Transportköp: Säljaren ansvarar för fel som uppstått innan säljaren lämnat över varan till transportföretaget. Du ansvarar även för fel som uppstår under transporten, om du själv transporterat selen till köparen, eller om du anställer ett transportföretag som är olämpligt. I detta fall skulle jag inte tro att vanliga transportmedel är olämpliga för att transportera en sele, utan detta kan gälla exempelvis om man ska skicka färskvaror och väljer ett transportmedel som innebär att varorna förstörs eller ruttnar.

Fel som fanns innan överlämnandet, men som visar sig senare

Du som säljare kan även bli ansvarig för fel som funnits när varan överlämnats, men som visar sig först senare. Detsamma gäller om en försämring uppstår efter överlämnandet men som beror på säljarens avtalsbrott, eller om du som säljare lämnat vissa garantier om varans egenskaper (21 § KöpL). Dessa bestämmelser blir främst gällande om du som säljare har garanterat viss funktion eller kvalitet, och varan inte uppfyllt detta.

4. Har köparen reklamerat?

Köparen måste reklamera felet till säljaren för att kunna åberopa att varan är felaktig (32§ första stycket KöpL). Reklamationstiden är olika beroende på situationen och varan, men i ditt fall verkar reklamationen inte vara ett problem. Reklamationen kan vara både muntlig och skriftlig och måste innehålla vad som faktiskt är fel. Allmänt anses 2 år vara en generell reklamationsfrist (32§ andra stycket KöpL).

______________________

I ditt fall

Först vill jag betona ytterligare en gång att avtalet mellan dig och köparen är det som är gäller i första hand. Köplagen blir främst relevant i de delar som ni inte har avtalat om. Vid köp på internet blir annonsen och ert efterföljande samtal väldigt avgörande. Det är svårt för mig att bedöma om selen du sålt är felaktig då jag inte vet vad ert avtal har innehållit. Men om den är i komplett skick, och kan användas för det ändamål som en sådan sele ska kunna användas, och den överlag överensstämmer med vad du angivit i din annons, bör den inte i juridisk mening vara felaktig. Ett stort ansvar faller på köparen, då denne själv också kan avböja att ingå avtal med dig om den inte gillar/accepterar vissa omständigheter vid köpet. Om det exempelvis inte framgick av din annons att selen var begagnad, sliten, saknade en rem eller liknande, är det omständigheter som kan innebära att köparen har rätt i att den är felaktig. Även om du sålt varan begagnad i befintligt skick, ska den som jag ovan skrivit ändå inte avvika från vad du uppgett i annonsen eller från vad köparen kunde förvänta sig att bli upplyst om, exempelvis om en rem är så sliten att selen inte kan användas. Då jag inte vet vad det är för fel som köparen gör gällande i ditt fall, och inte heller vad ni har avtalat innan köpet, är det svårt för mig att säga om det är så att köparen har rätt eller fel.

Vad gäller din fråga om ansvar under transporten, är det köparen som ansvara för detta. Då har selen gått sönder under transport, eller om köparen själv tagit sönder den, är det köparens ansvar. Du ansvarar endast om felet har funnits redan innan köpet, även det föst visades efter att köparen fått varan. Det finns inga specifika skillnader mellan köp vid fysiska möten, och köp på internet, förutom de problem som kan uppstå av att köparen inte kan undersöka varan innan köpet. Köparen får inte åberopa fel som denne hade upptäckt vid en sådan undersökning. Det är dessutom köparen som måste bevisa att felet fanns innan köpet.

Jag kan tyvärr inte ge mer exakt rådgivning i detta skede. Om mitt svar inte har gett dig klarhet i ditt problem och om köparen vidhåller att du ansvarar för felet, rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Köparen kan nämligen då få rätt till exempelvis prisavdrag eller att få häva köpet. Köpan kan även komma att stämma dig till tingsrätt om hon anser att du gjort fel, men detta kan bli en kostsam process. Bäst är om ni kan lösa det själv.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag hoppas att du i detta långa svar har fått någon vägledning!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1294)
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?
2021-01-05 Köplagen eller konsumentköplagen? (enskild firma)

Alla besvarade frågor (88076)