FrågaKÖPRÄTTKöplagen04/09/2020

vad gäller vid köp mellan privatpersoner om köparen inte betalar och skadar varan?

Hej, skrev ett köpekontrakt med en privatperson om avbetalning per månad på ett bilköp, 9 månader gick med bara fått betalt för 5 månader. Jag har påpekat att om betalningarna inte sköttes så kunde personen lämna tillbaka bilen. Personen ifråga köper en annan liknade bil och sedan dumpar bilen på en tom parkering och lämnar efter sig reparationer för 20.000kr. Får ett sms att personen ifråga inte vill ha bilen längre. Är detta ett kontraktsbrott? Vart kan jag vända mig? Vad kan jag göra i en sån här situation? Fått sälja vidare bilen med förlust pga detta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har sålt en bil på avbetalning till en person, som inte har följt avbetalningsplanen trots att du har påmint om förfallna betalningar, och att köparen därefter lämnat bilen på en plats ingen av er har kontroll över bilen och att kostnader i samband med detta uppgått till 20 000 kr utöver de uteblivna betalningarna. Jag ska försöka besvara dina frågor nedan under olika rubriker.

Är detta kontraktsbrott?

Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att ingånget avtal ska hållas, alltså att man är skyldig att fullgöra sin del av ett avtal. Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen, och utgångspunkten enligt köplagen är att avtalet har företräde framför lagen (3§ köplagen). Utgångspunkten enligt köplagen är att köparen ska betala varan hos säljaren, och köparen måste vidta åtgärder för att möjliggöra betalningen (48§ köplagen). Om köparen inte betalar enligt överenskommelsen är köparen i dröjsmål med sin prestation. Beror detta dröjsmål på köparen eller något förhållande på dennes sida, får säljaren kräva betalning eller häva köpet och kräva skadestånd (51§ köplagen).

Först har du rätt att kräva att köparen betalar (52§ köplagen) eller om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott så kan du även häva köpet (54§ köplagen). Väsentligt avtalsbrott avgörs rent objektivt utifrån köparens beteende. Du har även rätt till skadestånd för skada du lidit på grund av köparens dröjsmål med betalningen, såvida köparen inte kan bevisa att dröjsmålet beror på omständigheter som är helt utom dennes kontroll, som nationellt problem med banken eller liknande, som köparen inte kunde ha förväntat vid köpet eller undvikit (57§ köplagen). Du har alltså rätt till ersättning både för direkta och indirekta förluster, och alltid rätt till ersättning om förlusten beror på försummelse hos köparen. Att köparen har lämnat bilen utan att ha kontroll på bilen, och den sedan går sönder, kan det vara en sådan skada du kan få ersättning för.

Observera dock att du endast kan häva köpet efter att köparen fått bilen i sin besittning, om du har förbehållit dig rätten att ta tillbaka bilen redan när köpet ingicks (54§ 4st köplagen).

Kort och gott kan man alltså säga att säljaren har begått ett kontraktsbrott genom att inte betala enligt ert avtal. Men då du fått tillbaka bilen tolkar jag det som att en hävning av köpet inte riktigt är lösningen på ditt problem, utan snarare skadeståndsfrågan.

Var kan du vända dig och vad kan du göra i en sådan situation?

Som jag tolkar det har du fått tillbaka bilen och att du har sålt bilen på nytt till en ny person, men gått med förlust på grund av reparationskostnaderna. Jag förstår inte riktigt hur det har löst sig med betalningen av bilen, om de pengarna gått tillbaka till den förra köparen eller inte. Men om du vill ha ersättning för reparationen av bilen så bör du först kontakta den förra köparen med detta anspråk, så hen vet att detta finns. Om hen inte vill gå med på att betala för skadorna, är nästa steg att stämma till domstol, den domstol i vilken domsagan säljaren bor i. Men då jag inte vet alla omständigheter, kan jag med säkerhet säga vad som kommer hända då. Om du önskar mer juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå eller skriva till oss på nytt!

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00


Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?