Vad gäller vid köp av begagnad bil?

2019-06-26 i Köplagen
FRÅGA
Vad gäller vid köp av begagnad bil privat som inte uppfyller säljarens beskrivning? Säljaren lovade att där inte var några fel, efter besiktningen var där många fel. Ljög om föregående besiktning. Lämnade inga papper. Informerade inte om tidigare besiktning. Jag var dum och litade blint på försäljarna för dom var trevliga. Känner mig väldigt lurad.Står ingenstans "säljes i befintligt skick", inga avtal eller kvitto är skrivna.
SVAR

Hej och tack för du valt just Lawline som forum för att ställa din fråga! så som jag förstått din fråga gäller den köp mellan två privatpersoner, eftersom du inte köpt bilen via något företag. Vid sådana köp gäller Köplagen. Dock har du och den person som sålde dig bilen också ingått ett avtal med varandra och det kan vara bra att också kolla på Avtalslagen.

Ett avtal måste inte vara skriftligt för att vara ett giltigt avtal.

Även två parter som muntligt säger till varandra att man "erbjuder" ett avtal och där den andre parten godkänner/accepterar erbjudandet, ingår ett avtal med varandra. För att muntliga avtal ska gälla är det dock krav på att den part som tar emot ett "erbjudandet" omedelbart, 3 § 2 st Avtalslagen.

Eftersom du köpte bilen begagnat drar jag antagandet att du åkte och kollade på bilen och vid detta tillfälle förklarade du att du ville köpa den. Du och säljaren har därför ingått ett giltigt avtal med varandra.

Detta är viktigt att veta, eftersom Köplagen inte gäller i de fall något annat har avtalats om (Köplagen 3 §). Det brukar kallas att lagen är subsidiär. Eftersom det dock inte beskrivs i din fråga som att det har upprättats några villkor för köpet som skulle göra att Köplagen inte ska användas, så utgår jag ifrån att det köp som du har gjort går under denna lag.

Det som är att bedöma i din fråga är att den bil du har köpt, som inte uppfyller det som säljaren lovade, är att förklara som felaktig i lagens mening. För att göra det måste man kolla på följande:

- Varan ska gå att använda för det som den är ägnad till att användas för, varans beskaffenhet och liknande.

- Varan ska överensstämma med sådant som säljaren har uttalat sig om före köpet, om det har påverkat att köpet har gjorts.

- Om säljaren har valt att inte berätta om något angående varan som köparen kunde förväntat sig att säljaren berättade och detta skulle inverka på att köpet gjordes.

Utefter vad du har beskrivit så har säljaren ljugit för dig angående besiktningspapper. Detta är att anse som en sådan sak som inte överensstämmer med vad säljaren berättade för dig. Hade du fått veta att bilen hade så många fel på förra besiktningen hade du mest troligt inte köpt bilen. Jag skulle därför vilja anse att den bil du har köpt är att anse som felaktig i lagens mening, (Köplagen 17 § och 19 §)

Dock har du som köpare en undersökningsplikt (Köplagen 20 §).

Denna plikt säger att du inte får åberopa sådana fel som du borde ha känt till innan köpet. Eftersom det är en väldigt enkel sak att undersöka besiktningspapper och du själv skriver att du "litade blint på säljaren" kan det anses vara så att även om säljaren inte borde ha ljugit för dig, så borde du likväl ha undersökt att det som säljaren berättade faktiskt stämde.

Kortfattat skulle jag säga såhär att jag tycker att det säljaren har gjort inte är att anse som okej. Om säljaren inte hade sagt någonting till dig angående besiktningen skulle ansvaret ligga på dig att undersöka det. Men eftersom du litade på att säljaren inte ljög för dig, så anser jag att det avtal du ingått inte är ett helt rättvist avtal. Enligt 36 § Avtalslagen kan ett sådant avtal jämkas

Jag tycker att du ska försöka kontakta säljaren som sålde bilen till dig och försöka få denne att ta tillbaka bilen och ge dig dina pengar tillbaka. Det tjänar inget till att ta detta vidare till rätten eftersom det bara skulle kosta dig ännu mer pengar. Så jag tycker du ska börja där. Om säljaren inte är villig att komma överens om något tillsammans med dig, tveka inte på att höra av dig till oss igen, antingen via en ny fråga eller via vår telefontjänst.

Hoppas allt löser sig och att du fått lite mer klarhet i det hela! Ha en fin sommar.

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81791)