Vad gäller vid inlasning om jag haft olika yrkestitlar?

2021-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, min fråga är: jag har jobbat på förskolor som "obehörig förskollärare". Man säger att dessa dagar kan tillgodoräknas om man vill bli anställd som barnskötare. Vad menas med det? Alltså kan man till och med bli inlasad genom att tillgodoräkna sig den tiden som man jobbat som obehörig förskollärare om man byter anställningsform till barnskötare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring vad som gäller vid inlasning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS).

Inlasning är inte beroende av vilken yrkestitel man har utan det är anställningsformen som är avgörande

Så kallad "inlasning" innebär att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos samma arbetsgivare i denna anställningsform i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, alternativt under en period då arbetstagaren haft olika tidsbegränsade anställningar som följt på varandra (5a § LAS).

Först kan alltså konstateras att en anställningsform antingen är tillsvidare eller tidsbegränsad (även kallas fast anställning), varav inlasning endast kan ske om man haft vikariat eller allmän visstidsanställning (5 § och 5a § LAS).

En inlasning är således inte beroende av vilken yrkestitel du har utan avgörande är vilken anställningsform du har. Om du exempelvis haft vikariat alternativt allmän visstidsanställning under tiden som "obehörig förskollärare", kan du vid beräkningen av inlasning tillgodoräkna dig den tiden du arbetat i denna yrkestiteln om du senare blir barnskötare.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?