Vad gäller vid hävning av köpeavtal?

2019-07-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en bil hos bilhandlare (där jag tidigare sålde min bil för en månad sedan). Jag provkörde bilen på E4an. Jag har inte skrivit på några papper ännu men den är köpt med lån, fick hjälp med försäkring mm, använde endast mitt VISA och bankide.När jag använder bilen upptäcker jag att den är väldigt mjuk, "gungig" i fjädringen, vilket gör att jag blir väldigt illamående. Det framkommer även via andra bilhandlare att just den här bilmodellen är så, vilket jag inte fick information om vid köpet. Jag märkte inte detta då jag provkörde mest på raksträcka.Jag tog kontakt med bilhandlaren och förklarade situationen. Han är iofs villig att ordna en annan bil till mig, men jag skulle ju helst vilja häva detta köp för att sedan ev gå vidare till nästa, och då om jag skulle välja en annan bilförsäljare.Vad har jag för rättigheter då jag inte har skrivit på några papper? Tänker om han förhalar allt och till slut har jag ingen rättighet alls. Jag köpte den 190625.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår att du handlar i egenskap av konsument av en näringsidkare varpå konsumentköplagen (kkL) är tillämplig (1 § första stycket kkL). Min utgångspunkt är att du ingått ett köpeavtal med säljaren (även om du inte skrivit på något) genom att du betalat och mottagit bilen. Således utreder jag huruvida du kan häva ditt köpeavtal.

Rätt till hävning?

Till att börja med måste det konstateras att bilen är behäftad med fel. Den punkten som kan tänkas vara aktuell i detta fallet är om fjädringen är så pass "lös" att säljaren haft anledning att uppge detta som en särskild egenskap hos bilen som tänkbara kunder kan förväntas bli upplysta om (16 § tredje stycket andra punkten). Alternativt kan det vara så att fjädringen är sönder på något vis vilket definitivt utgör ett fel enligt 16 § första stycket kkL.

Om det i sin tur kan påvisas fel har du rätt att göra påföljderna i 22 § kkL varav hävning är den mest ingripande. För att få häva krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § kkL) vilket det verkar vara i ditt fall då brukandet av bilen framkallar illamående. Du har reklamerat i tid genom att meddela säljaren om din situation (23 § kkL).

Säljaren har rätt att erbjuda avhjälpande om detta inte medför någon extra kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 § kkL). I detta fallet har säljaren erbjudit dig ett annan bil vilket i detta fallet får klassas som ett avhjälpande. Däremot behöver du inte godta detta om det medför extra kostnader eller en väsentlig olägenhet för dig samt ska leverans a en ny bil ske inom rimlig tid.

Slutsats

Min bedömning är att utifrån det du skriver i frågan verkar det inte som att bilen är behäftad med något fel, utan snarare att säljaren missat att lämna information om bilens egenskaper. Säljare har generellt sett ingen upplysningsplikt om det inte rör unika egenskaper hos en viss vara. Troligtvis kan inte utelämnad information om bilens fjädring vara en sådan uppgift som, om den inte lämnas, aktualiserar felansvar. Däremot får en bedömning utgå från hur pass lös fjädringen är, om det kan vara så att fjädringen är sönder samt om du uppgett under förhandlingarna att du vill ha en styv fjädring. Från de uppgifter du lämnar i frågan är min uppfattning att du inte kan häva detta köpeavtalet på grund av fjädringen.

Om du är intresserad av att gå vidare i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med av våra verksamma jurister här.

MVH,

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (941)
2020-01-15 Hävning av vara enligt konsumentköplagen
2020-01-15 Dog collar business
2020-01-11 Fel vid köp av bil från bilverkstad
2020-01-11 Säljaren vägrar att företa omleverans, vad kan du som köpare göra?

Alla besvarade frågor (76368)