Vad gäller vid hävning av konsumentköp?

Har via blocket köpt en begagnad husvagn hos ett husvagnsföretag.Vid emailkontakt frågas om husvagnen är fukttestad och vi får som svar att husvagnen är testad utan anmärkning.Vi efterfrågar ett protokoll och får ett protokoll som är godkännt vid hämtning av husvagn.Väl hemma börjar vi känna en konstig doft i vagnen vi börjar misstänka mögelangrepp.Vi har anlitat ett oberoende företag för att göra ett fukttest själva.Har vi rätt att häva köpet om vårt fukttest skulle visa omfattande fuktskador som inte framkommit av säljarens fukttest.Vilka lagar gäller.Det har gått en vecka sedan vi hämtade vagnen.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att det är i egenskap av konsument som du köpt husvagnen och då det framgår av din fråga att du köpt den av ett företag som säljer husvagnar gör konsumentköplagen (kkl) 1 § tillämplig. KKL är tvingande vilket innebär att näringsidkaren inte kan avtala om villkor som är till din nackdel jämfört med den lagen, 3 § kkl.

Rätt att häva köpet?

Om fukttestet som det oberoende företaget gör visar att det föreligger omfattande fuktskador så kan det röra sig om fel på husvagnen eftersom du fått ett protokoll som visar att det inte föreligger fuktskador,16 § andra stycket tredje punkten kkl. Om husvagnen har omfattande fuktskador så avviker den därför från vad du har skäl att förutsätta.

Då du köpt husvagnen begagnad kan det vara så att säljaren angett att den säljs i befintligt skick. Även om husvagnen har sålts i befintligt skick anses den som felaktig om den är i sämre skick än vad du med hänsyn till priset och övriga förutsättningar har skäl att förutsätta, 17 § kkl. I ditt fall så har du mottagit ett protokoll som säger att det inte föreligger fukt vilket förmodligen gör att husvagnen ses som felaktig även om den sålts i befintligt skick (observera att priset inte framgick i frågan och att jag därför inte tagit hänsyn till det i min bedömning).

Frågan om husvagnen ska anses vara felaktig bedöms efter husvagnens skick när den kommit i din besittning och säljaren svarar för fel som funnits vid den tidpunkten även om de visar sig senare 20 § kkl. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att du fick husvagnen i din besittning anses ha funnits vid själva avlämnandet 20 a § kkl. Då du märkt av en konstig doft i vagnen när du kommit hem så talar det för att de eventuella allvarliga fuktskador funnits när du hämtade husvagnen, även om de visar sig först senare.

Om fel kan påvisas har du rätt att göra påföljder gällande enligt 22 § kkl och du får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig vilket allvarliga fuktskador kan anses vara, 29 § kkl.

Säljaren har dock rätt till att avhjälpa felet eller omleverans om det kan ske inom skälig tid och det inte innebär några stora besvär eller någon kostnad för dig som köpare, 27 § kkl.

Slutsats

Om fukttetestet kommer tillbaks och visar på omfattande fuktskador är min bedömning att husvagnen är att anses som felaktig eftersom du har skäl att förutsätta att husvagnen inte har omfattande fuktskador då du mottagit ett protokoll som säger detta i samband med hämtningen av husvagnen. Förutsatt att du reklamerar inom tid (inom två månader anses alltid vara i tid, 23 § kkl) och att säljaren varken avhjälper felet eller utför en omleverans så har du rätt att häva köpet.

Om du är intresserad av att gå vidare i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med en av våra verksamma jurister här.

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”