FrågaAVTALSRÄTTGåva09/11/2021

Vad gäller vid gåva av pengar från utlandet?

Min morbror i Finland vill ge mej en gåva på 100 000 euro. Hur funkar det med skatt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige finns inte längre någon gåvoskatt, se 8 kap. 2 § Inkomstskattelag. Du som mottagare kommer således inte bli skatteskyldig för ett belopp som du får i gåva. Det finns vissa krav på en penningöverföring för att det ska ses som en gåva. Det ska 1) handla om en förmögenhetsöverföring, 2) ske frivilligt från gåvogivaren samt 3) det ska finnas en benefik gåvoavsikt – alltså att den som ger gåvan gör detta för att gynna mottagaren utan krav eller förväntning på något tillbaka. Om dessa rekvisit är uppfyllda är det att anse som gåva och därmed skattefritt. Det kan dock vara bra att upprätta ett gåvobrev för att styrka att överföringen handlar om en gåva.

När belopp överstigande 150 000 kr förs in från utlandet ska en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket, 23 kap. 1 § första stycket 2 p. Skatteförfarandelag. Detta görs av den som förmedlar betalningen, oftast banken. Du kan kontakta din bank vid funderingar om just kontrolluppgift.

Alltså gäller följande: om det rör sig om en gåva finns ingen skatt för dessa. Däremot ska det lämnas kontrolluppgift i samband med att dessa pengar förs in eftersom beloppet överstiger 150 000 kr. Utöver detta rekommenderar jag er att utfärda ett gåvobrev för överföringen.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Du är varmt välkommen att kontakta oss igen. 

Med vänliga hälsningar

Jakob JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”