Vad gäller vid försäljning av hus vid en separation?

FRÅGA
Hej. Min sambo och jag ska separera och antagligen sälja huset. Får jag tillgodoräkna mig alla arbetstimmar som jag har lagt ned på huset i form av renovering vid en försäljning? Jag har uteslutande gjort allt jobb själv. Materialkostnader har vi delat på.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå från att du och din sambo ska göra en bodelning, att ni inte har något samboavtal mellan varandra eftersom det inte framkommer i din fråga, samt att huset i frågan har från början köpts för gemensamt bruk.

Bodelning mellan sambor regleras i sambolagen. Enligt 3 § sambolagen utgör den gemensamma bostaden samboegendom, om bostaden köpts för gemensamt bruk. Detta innebär också att bostaden enligt 8 § 1 st. sambolagen ska ingå i bodelning eftersom den utgör samboegendom.

Efter en bodelning är gjord enligt 12–13 § sambolagen, ska det som återstår av samboegendomen (efter avdrag som gjorts för att skulder ska täckas) läggas samman. Det värdet ska du och din sambo sedan dela lika med varandra enligt 14 § sambolagen.

Som svar på din fråga kan du alltså inte tillgodoräkna dig arbetstimmar etc. som du lagt ned på huset. Det som gäller vid en försäljning är att marknadsvärdet (eller taxeringsvärdet, det väljer du och din sambo) delas lika mellan er i bodelningen och halva marknadsvärdet kommer bli din samboegendom, den andra halvan kommer bli din sambos.

Med vänlig hälsning

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2543)
2020-02-16 Kan vi avtala om att vi är sambor trots skilda folkbokföringsadresser en period?
2020-02-15 Hur fördelar vi ägande av radhus rättvist för det fall att vi skulle separera?
2020-02-10 Definition av samboförhållande
2020-02-09 Är man skyldig att betala sin sambos lån?

Alla besvarade frågor (77126)