Vad gäller vid förhör med underårig?

Min son som är 16 år blev förhörd med förhörsledare och ett förhörsvittne som arbetar som polis. Får dom gör det??? utan Sonens advokat eller vårdnadshavarens godkännande???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte om din son blivit förhörd som misstänkt för ett brott, målsägande eller som vittne. På grund av detta och då du inte skriver mer specifikt vad det rör sig om kan jag endast ge information om vad som i allmänhet gäller vid förhör med underåriga. Förhoppningsvis är detta till hjälp för dig.

Bestämmelser om vad som gäller vid förhör finns bland annat i Rättegångsbalken (RB), Förundersökningskungörelsen (FUK) och lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL.)

Angående förhör i allmänhet
Huvudregeln är enligt 23 kapitlet 6 § RB att förhör får hållas med alla som antas kunna bidra med upplysningar av betydelse för utredningen (här.) Enligt 23 kap. 10 § RB är det undersökningsledaren som bestämmer vem som får närvara vid ett förhör. Som huvudregel får ett biträde till den person som förhörs närvara, förutsatt att detta kan ske utan men för utredningen (här.)

Enligt 7 § FUK kan en person som förhörs begära att en annan person närvarar på förhöret. Detta bör tillåtas om det inte orsakar men för utredningen (här.) Det finns alltså visst utrymme för andra personer än förhörsvittnet eller biträde att närvara på förhöret, men ingen absolut rättighet för detta.

Det finns även en del bestämmelser gällande just förhör med underåriga. Det finns vissa skillnader mellan förhör som hålls med ett barn under 15 år och ett barn över 15 år. Eftersom din son är över 15 år kommer jag inte gå in på de bestämmelser som gäller yngre barn.

När det kommer till förhör med någon som är under 18 år ska förhöret genomföras så att det "inte uppkommer fara för att den som förhörs tar skada." Bland annat ska man undvika att uppseende väcks kring förhöret eller att man genomför fler förhör än vad som behövs med hänsyn till utredningens art och barnets bästa. Detta framgår av 17 § FUK (här.) Helst ska ett sådant förhör även hållas av en person som har särskild kompetens för att hantera förhör med barn (18 § FUK, här.)

Angående förhör med misstänkt
Är man misstänkt för ett brott har man rätt till en försvarare enligt 21 kap 3 § RB (här.) En försvarare har rätt att närvara vid förhör med den misstänkte, vilket framgår av 23 kap. 10 § fjärde stycket RB (här.)

Om din son blev förhörd som misstänkt finns det några ytterligare regler som gäller. Enligt 5 § LUL ska den som ansvarar för den unges vård och fostran omedelbart underrättas och kallas till förhör som hålls med den unge om den unge är skäligen misstänkt för brott (här.) En sådan underrättelse behöver dock inte ges enligt paragrafens tredje stycke om det skulle strida mot den unges bästa eller det finns andra skäl som talar emot underrättelse. Att en vårdnadshavare kallas till förhöret innebär inte heller nödvändigtvis att hen får medverka under själva förhöret, eftersom det som nämnt ovan är undersökningsledaren som bestämmer vem som får befinna sig i rummet. I vissa fall kan undersökningsledaren anse att ett förhör bör genomföras utan att en förälder närvarar , om detta kan innebära att barnet blir mindre villig att berätta vad som har hänt.

Vid förhör med en underårig person som är misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa ska en företrädare för socialtjänsten närvara, förutsatt att detta är möjligt och inte leder till men för utredningen. Detta framgår av 7 § LUL (här.)

Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor och du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar!

Vänligen,

Emmy RosendahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”