Vad gäller vid felaktig utbetalning?

2021-08-26 i Återvinning
FRÅGA
Hej jag har precis jobbat klart för sommaren. Jag är 19 och väntar just nu den 25:e augusti på att min första lön för året ska komma in. Det visar sig tydligen att jag har skrivit in en siffra fel i mitt kontonummer (en av siffrorna i clearingnummret), enligt min arbetsgivare. Om det skulle var så att pengarna kom in på en annan persons konto. Har jag då rätt att kräva tillbaka dem eller kan hen göra som hen vill med dem. Jag har löst lite kort om condictio indebeti men jag har inte hittat något allt för passande exempel. Skulle ni kunna hjälp mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver så finns det en princip som kallas condictio indebeti vilket betyder ungefär återställa det icke ägda. principen finns inte reglerad i lag utan enbart i praxis. Principen säger generellt att felaktiga utbetalningar ska återgå. Dock måste man se till varje enskilt fall, och i praxis har det framkommit tre undantag från huvudregeln att felaktiga betalningar ska återgå. Dessa undantag är 1) om den som mottagit pengarna är i god tro, dvs faktiskt tror att pengarna tillhör hen. Hur stor summan är spelar stor i detta fall eftersom de flesta bör reagera om en större summa pengar oanmält sätts in på ens konto. 2) Om mottagaren av pengarna redan har använt dem eller 3) om den som felaktigt betalat ut pengarna varit passiv, dvs väntat för länge med att begära tillbaka pengarna.

I ditt fall bör det röra sig om en så pass stor summa pengar (en månadslön) att personen i fråga som fått dem på sitt konto bör ha reagerat på det. Undantag två gäller således inte. Eftersom du själv upptäckt felet och agerat genom att prata med din arbetsgivare har förhoppningsvis denne kontaktat banken för att ställa felet till rätta, vilket borde innebära att den som felaktigt betalat ut pengarna inte har agerat passivt, dvs undantag tre blir inte tillämpligt. Under förutsättning att den person som rakat få pengarna på sitt konto inte hunnit använda upp dem blir inte heller undantag nummer två aktuellt, vilket torde innebära att arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka pengarna och sedan sätta in dem på ditt konto.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och att du får din lön så snart som möjligt!

Julia Hellquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (63)
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?
2021-04-15 Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

Alla besvarade frågor (96397)