Vad gäller vid felaktig utbetalning?

2019-07-21 i Återvinning
FRÅGA
Hej,jag har hand om ett oskiftat dödsbo efter mina föräldrar.Upptäckte nu att ett stort belopp kronor troligtvis utbetalats helt felaktigt till förälder år 2012.Vad säger lagen om det,måste jag som arvinge då ev betala tillbaka till företaget som ev betalat ut pengar? ( det har gått ca sju år efter transaktionen ) .Ärver jag den här ev skulden?Eller ärver det oskiftade dödsboet den ev skulden? Eller är det så att döda personers bank transaktioner avskrives ? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Att betala ut ett penningbelopp till någon som inte skulle ha betalning kallas solutio indebiti. Själva återkravsrätten för penningbeloppet kallas condictio indebiti. Condictio indebiti regleras inte i lag utan behandlas i doktrin och praxis. Huvudregeln är att betalningen ska gå tillbaka men det finns undantag.

Betalningen ska inte gå tillbaka om

1. Betalningen framstår som en disposition från betalarens sida. Med detta förstås att den betalande ville betala oavsett om han eller hon faktiskt var skyldig att göra det eller inte. Anledningen kan då t.ex. vara av ren välvilja.

2. Om mottagande för betalningen i god tro inrättat (anpassat) sig efter betalningen. Motivet för detta är att han eller hon ska slippa stå i skuld till den som gjort misstaget. Av detta framgår det att det är av betydelse om misstaget med utbetalningen upptäcks direkt eller efter en lång tid. Upptäcks det direkt har mottagaren förmodligen inte hunnit anpassa sig efter betalningen och den bör därmed gå tillbaka. Detta gäller oavsett om man får ett belopp utbetalt till sig av misstag eller om man får ett för högt belopp utbetalt till sig. Om någon av parterna varit oaktsam i samband med betalningen spelar också roll i bedömningen. I NJA 1994 s. 177 och NJA 1999 s. 575 har Högsta domstolen haft en sträng bedömning gentemot betalaren.

3. När betalningsskyldigheten framgår av lag att det inte finns utrymme för den mottagande att få behålla felaktigt utbetalt belopp. Detta gjorde exempelvis så att statsanställda som fick för mycket i lön utbetalt till sig var tvungen att betala tillbaka detta.

Slutsats

Jag tolkar frågan som att företaget fortfarande inte gjort krav på att betalningen ska återgå och eftersom det har gått sju år sedan betalningen gjordes blir min bedömning att det är svårt att argumentera för att du skulle behöva betala tillbaks pengarna eftersom dina föräldrar förmodligen i god tro anpassat sig efter betalningen. Det framgår inte av frågan hur stort beloppet är vilket kan spela roll vid bedömningen om dina föräldrar var i god tro eller inte. I Sverige är det dock inte möjligt att ärva skulder utan dina föräldrars skulder ska betalas med hjälp av tillgångarna i dödsboet. Finns det inte tillräckligt mycket tillgångar i dödsboet för att betala alla skulder så skrivs de skulderna av.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97650)