Vad gäller vid fel i vara på auktionsvaror?

2019-10-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag har köpt en vara på tradera där relevant information saknades i annonsen och kom till min kännedom först efter jag vunnit aktionen. Informationen som saknades var att plagget var ett sk "sample sale" som innebär att den kan avvika i kvalitet och material från ordinarie kollektion samt att storleksangivelse saknas utan var enbart var uppskattad till small. Jag har meddelat säljaren att jag vill häva köpet men detta godtar hon inte. Hur ser rättsläget ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid köp av etablerade auktionsfirmor som tradera gäller Konsumetköplagen (kkL). Om det är så att tradera i detta fall har förmedlat ett köp åt den egentliga säljaren rör det sig om ett s.k förmedlingsköp. Således kan du välja att vända dig direkt till tradera eller den egentlige säljaren om denna är känd. I båda fallen gäller konsumentköplagen.

Jag bedömer det som att varan är felaktig genom att säljaren har underlåtit att upplysa om sådan information rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Som du själv uppmärksammar så har underlåtenheten att inte upplysa om att det var ett "sample sale" inverkat på din vilja att ingå köpeavtalet (16 § tredje stycket andra punkten kkL). Det kan även vara tänkbart att varan avviker från vad du med fog kunnat förvänta dig (16 § tredje stycket tredje punkten kkL). Isåfall får det tas hänsyn till produktbeskrivningen och priset du betalat.

Du kan således häva köpet enl. 22 § kkL, under förutsättningen att säljaren inte har tillgång till ett plagg som inte är ett "sample sale" och att en sådan omleverans inte innebär en väsentlig olägenhet för dig som köpare (28 § första stycket kkL). Om inte omleverans är möjligt kan du begära att köpet hävs, isåfall ska felet vara väsentligt för dig (29 § kkL). Du nämner i frågan att du redan har reklamerat, vilket är helt i linje med vad du ska göra (23 § kkL). Du kan även kräva ersättning för eventuella förluster du gjort med anledning av att tröjan är felaktig (exempelvis porto om den är skickad med post) förutsatt att säljaren inte visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit det s.k kontrollansvaret (30 § kkL). Säljaren borde i detta fallet känt till att tröjan var en sample sale och dessutom informerat om detta i sin annons således är min bedömning att säljaren kan bli ersättningsskyldig för eventuella förluster du ådrar dig.

Slutsatsen i detta fall blir att det troligtvis finns fog att häva detta avtalet på grund av att säljaren, medvetet eller omedvetet, utelämnat sådan väsentlig information som sannolikt inverkat på en potentiellt köpares beslut eller förväntingar. Om säljaren vägrar ge tillbaka pengarna kan det vara aktuellt att gå vidare med ditt ärende.

Isåfall är du varmt välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister och boka en tid genom att trycka här.

Hoppas du fick svar din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (971)
2020-04-01 Vad ska man göra när en bil man har köpt visar sig vara felaktig?
2020-03-31 Kan en butik erbjuda prisgaranti på enbart vissa produkter?
2020-03-31 Vad gäller när katten jag köpte visade sig var sjuk?
2020-03-31 Är mögel i köpt bil ett fel som grundar ansvar enligt konsumentköplagen?

Alla besvarade frågor (78651)