Vad gäller vid ett förhör?

Får polis ha förhör med dement 99årig kvinna på äldreboende utan att ha någon annan person vid sin sida?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I detta fall framgår det inte av frågan om den dementa kvinnan är misstänkt för ett brott, om hon själv blivit utsatt för ett brott, eller om polisen håller ett förhör med henne av någon annan anledning, exempelvis ett vittnesförhör.

När polisen utreder ett brott blir det aktuellt att förhör hålls med de misstänkta, målsäganden och vittnen. Är man misstänkt för ett brott har man alltid rätt att ha med sig ett ombud under förhöret. I praktiken idag, ser man att det finns en tendens för att polis och åklagare väljer att hålla förhör med den misstänkte utan att något ombud är närvarande. Poliser har alltså möjlighet att hålla förhör med en person ensam, även om denna person är dement.

Skulle den dementa kvinnan i detta fall vara misstänkt för ett brott så har hon rätt att vid sin sida under förhöret ha ett ombud, exempelvis en advokat. Detta handlar om en mycket viktig princip som innebär att alla misstänkta ska ha en advokat vid sin sida. Det är viktigt att polisen ser till så att den person som polisen håller förhör med ges en rätt att tillvarata sina rättigheter. Ett ombud, såsom en advokat har inte till syfte att på något sätt förstöra utredningen. Utan ombudet ska enbart se till så att förhöret hålls på ett korrekt sätt och att inga påtryckningsmetoder används mot den misstänkte. Att det finns någon vid den misstänktes sida kan även vara bra för den misstänkte, då denne vet att det finns någon vid dennes sida som tillvaratar hans eller hennes intressen.

Är det så att den dementa kvinnan skulle vara ett målsägande, det vill säga själv blivit utsatt för ett brott så kan det under vissa omständigheter vara så att hon har rätt till skyddsåtgärder. I vissa fall kommer polisen fram till att ett brottsoffer ska ha vissa skyddsåtgärder under en förundersökning. Skyddsåtgärder brukar ges om målsägande är under 18 år, eller om det rör sig om upprepat våld i en nära relation. Vilka som erbjuds skyddsåtgärder brukar dock variera eftersom polisen i varje fall gör en individuell skyddsbedömning. De skyddsåtgärder som erbjuds är att förhöret hålls i en särskild lokal som är avsedd för att hålla förhören, att förhör hålls av samma förhörsledare hela tiden och att målsägande själv får välja om förhörsledaren ska vara en man eller en kvinna. Skyddsåtgärden innebär således inte någon rätt att ha någon annan vid sin sida under förhöret.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja NajimRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo