Vad gäller vid ett arv när arvlåtaren har annat medborgarskap?

Hej

Min styvpappa har dött, han var gift med mamma. Dom hade inga barn ihop, min riktiga pappa dog för länge sedan.

Styvpappa är dansk medborgare, han har troligen syskon kvar i livet i Danmark men ingen kontakt med dom .

Hur blir det för mamma då angående arvet

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du ärver din man eller om hans syskon ärver honom. Eftersom det handlar om arv blir ärvdabalken tillämplig.

Vad gäller när arvslåtaren har ett annat medborgarskap?

Jag utgår ifrån att din mamma och hennes man hade sin hemvist i Sverige. Som utgångspunkt är svensk lagstiftnig gällande när en person med hemvist i Sverige avlider även om personen har ett annat medborgarskap (artikel 21.1 arvsförordningen). Arvlåtaren kan dock göra ett lagval och välja att landet där han hade sitt medborgarskap ska styra arvet och då blir medborgarskapslandets lag gällande (artikel 22.1 arvsförordningen). Om du vill läsa artiklarna kan du göra det här och vill du ha mer information om internationella arv kan du läsa på skatteverkets hemsida.

Vem ärver din styvfar?

Förutsatt att din styvfar inte gjort ett lagval kommer din mamma att ärva sin man med fri förfoganderätt. Detta innebär att hon kan använda det som hennes man efterlämnar, men det kommer inte att ingå i det arv som hon efterlämnar sig. När det blir aktuellt med ett arv från din mamma kommer i stället hennes mans syskon ärva en andel av hennes arv som motsvarar din styvfars andel av bodelningen som sker vid hans död (3 kapitlet 1 § 1 stycket och 3 kapitlet 2 § ärvdabalken).

Jag använder ett räkneexempel för att förklara. Om din styvfar vid sitt dödsfall hade tillgångar värda 400 000 kr och din mamma hade 600 000 kr blir hennes mans andel 400 000 / (600 000 + 400 000) = 4/10. Din mamma ärver hans 400 000 kr och använder dessa med fri förfoganderätt tills det blir aktuellt med ett arv från henne. Om dödsboet din mamma efterlämnar exempelvis är värt 500 000 kr får hennes mans syskon ett efterarv värt 4/10 av 500 000, alltså 200 000 kr.

Jag hoppas jag gav dig klarhet i din situation och om du fortfarande är fundersam kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Haidar ChaerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning