Vad gäller vid dubbelöverlåtelse?

2021-04-24 i Köplagen
FRÅGA
Muntligt avtal köpHar (part1) ingått ett avtal med part2 om köp av vara av privatperson. Part 3 ringer och frågar om jag (part1) vill avstå köpet för att den skall ha möjlighet att istället köpa. Jag (part1) vill ej avstå, godkänner ej överlåtelse.När jag skall hämta och betala mitt köp visar det sig att part 3 har köpt varan med förevändning att jag (part1) har godkänt detta (= överlåtit mitt köp till part 3). Part 2 har inte hört av sig om detta till mig (part1).Är det lagligt att ange att någon (part3) under falsk förevändning anger att en "köprättighet" har överlåtits?Part 2 (säljare) har vad jag förstått frångått sin lagliga skyldighet gällande muntligt avtal.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Muntliga avtal är bindande

Det ska inledningsvis understrykas att ett muntligt avtal om köp av en vara (en lös sak) är bindande (1 § första stycket avtalslagen). En grundläggande princip är att avtal ska hållas. En part kan inte hur som helst frånträda ett avtal eller ångra sig och därmed sälja varan en gång till, men till en annan köpare. Säljaren har därför frångått sin lagliga skyldighet gällande muntliga avtal.

Vad gäller?

Du har rätt att få varan om den fortfarande finns kvar hos säljaren. Den tredje parten har då rätt till skadestånd från säljaren (1 kap. 5 § handelsbalken och 41 § köplagen).

Om varan har överlämnats till part tre kan det i stället bli fråga om ett godtrosförvärv. Har part tre fått den lösa saken i sin besittning övergår äganderätten till denne under förutsättning att denne var i god tro. Med "god tro" avses att omständigheterna var sådana att part tre inte borde ha misstänkt att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen (2 § godtrosförvärvslagen). Om part tre haft anledning att betvivla säljarens rätt att överlåta egendomen är denne inte i god tro. Eftersom säljaren sagt att den första köparen avstår från köpet tyder detta på att den nya köparen varit i god tro. Part tre har då rätt till egendomen.

Även om part tre gjort ett godtrosförvärv har du rätt få tillbaka egendomen mot lösen. Kravet måste framställs inom sex månader från att du fått kännedom om den senare köparens innehav (5 § godtrosförvärvslagen). Du har möjlighet att lösa tillbaka egendomen till det pris som part tre betalat (6 § godstrosförvärvslagen).

Du har också möjlighet att få skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eftersom säljaren inte levererar eller håller varan tillgänglig för avhämtande enligt avtalet (27 § köplagen).

Är det brottsligt att sälja saken på nytt?

Redan genom avtalet om köp av varan har äganderätten tillkommit dig. Däremot har inte varan överlämnats. Om säljaren säljer saken på nytt kan denne göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Du kan också ha rätt till skadestånd för förmögenhetsskada som brottet har orsakat dig (2 kap. 2 § skadeståndslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96356)