Vad gäller vid byte eller hävning av köp?

2020-06-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA
HejKöpte sidenpyjmas för 1500:- hos X. Fortfarande efter 3 tvättar så färgar plagget av sig i den utsträckning att sängkläderna blir röda. X vägrar ta tillbaka plagget, erbjuda ersättningsplagg eller rådge hur man kan hantera plagget för att avhjälpa att plagget färgar av sig. Vilket lagstöd har jag att kunna häva köpet alt kräva byte till annat mosvarande plagg?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att du köpte pyjamasen som privatperson, och då gäller konsumentköplagen (KköpL). Jag kommer först att gå igenom vad du har för rättigheter enligt lagen i den situationen som du beskriver. Sedan kommer jag att ge dig råd för hur du kan gå vidare.

Vad krävs för att kunna kräva byte eller häva köpet?

För att kunna kräva byte till ett annat motsvarande plagg eller häva köpet krävs för det första att det är fel på varan (22 § KköpL). En vara är till exempel felaktig om den avviker från vad du som köpare kunde förutsätta vid köpet (16 § KköpL). I ditt fall skriver du att pyjamasen färgar av sig. Detta är någonting som du inte kunde förvänta dig när du köpte produkten, och jag bedömer alltså att varan är felaktig.

För att kunna kräva exempelvis byte till ett annat motsvarande plagg krävs det också att du reklamerar inom rätt tid till företaget. Du som köpare har tre år på dig att reklamera varan från den dagen som du fick pyjamasen (23 § KköpL). Av det du skriver tolkar jag det som att du har varit i kontakt med företaget på grund av felet, och att du alltså har reklamerat varan. Jag återkommer längre ner till hur du kan gå tillväga om företaget trots reklamationen inte vill hjälpa dig.

Vilka rättigheter har du som köpare?

När det är fel på en vara kan du som köpare i första hand kräva att säljaren reparerar varan alternativt erbjuder dig en ny motsvarande vara (22 § och 26 § KköpL). Om säljaren inte gör detta har du i andra hand rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (22 §, 28 § och 29 § KköpL).

I ditt fall är det inte aktuellt att reparera varan, och då återstår alltså byte till en annan motsvarande vara. Det är endast om säljaren inte vill erbjuda ett byte som det blir aktuellt att få prisavdrag eller häva köpet (28 § KköpL). Även om du hellre vill häva köpet har säljaren ändå rätt att på eget initiativ i första hand erbjuda ett byte (27 § KköpL).

För att få häva köpet krävs dessutom att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL). En sådan bedömning görs alltid i det enskilda fallet, och jag har därför svårt att säga säkert om felet i ditt fall är av väsentlig betydelse. Eftersom pyjamasen efter tre tvättar fortfarande färgar av sig tyder det dock på att felet är av väsentlig betydelse. I så fall har du alltså rätt att häva köpet.

Avslutande råd för hur du kan gå vidare

För att sammanfatta är alltså min bedömning att pyjamasen är felaktig. Detta innebär att du i första hand har rätt att kräva byte till ett annat motsvarande plagg. Om säljaren inte vill erbjuda detta har du rätt till prisavdrag. Eftersom felet troligen är av väsentlig betydelse för dig kan du istället för prisavdrag välja att häva köpet.

Eftersom företaget inte verkar vilja erbjuda dig någon hjälp rekommenderar jag att du istället vänder till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till ARN här.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?
2021-01-15 Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen

Alla besvarade frågor (88182)