Vad gäller vid besittningsrätt?

2021-04-28 i Hyresavtal
FRÅGA
vad gäller vid besittningsrätt
SVAR

Hej och tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad besittningsrätt innebär. Eftersom din fråga är ganska allmän, kommer mitt svar även vara ganska generellt. Om du har någon mer specifik fråga kring besittningsrätt, är du välkommen att skicka in en ny fråga här ovan.

Tillämpliga lagar är 12 kap. Jordabalken (JB) och Privatuthyrningslagen.

Vad innebär besittningsrätt?

Besittningsrätt (även kallat besittningsskydd) innebär att du som hyresgäst har rätt att bo kvar i din lägenhet även om din hyresvärd vill säga upp hyresavtalet. Besittningsrätten är till för att du som hyresgäst ska känna dig säker i ditt boende.

Besittningsskydd vid förstahandskontrakt

Ofta har du starkt besittningsskydd redan från första dagen du har ett förstahandskontrakt. Vilket innebär att du har rätt till förlängning av ditt hyresavtal om din hyresvärd vill säga upp avtalet innan hyresperioden är slut. (12 kap. 46 § JB)

Besittningsskydd vid andrahandskontrakt

Om du hyr hyresrätt av någon annan i andrahand, får du besittningsskydd om hyresförhållandet varat i minst 2 år och då mot den du hyr i andrahand av. Detta innebär att den du hyr av inte kan säga upp ert avtal hur som helst. Dock, om den du hyr av vill flytta tillbaka till sin lägenhet, gäller inte besittningsskyddet för dig.

Besittningsskydd vid privatuthyrning

Enligt privatuthyrningslagen har hyresgästen inte rätt till något besittningsskydd (3 § privatuthyrningslagen).

Privatuthyrningslagen är tillämplig när någon hyr ut sin egna bostad, för annat ändamål än fritidsändamål (1 § privatuthyrningslagen).

Avtala bort besittningsrätten

Det är även vanligt att besittningsrätten avtalas bort (12 kap. 45 a § JB). Detta görs utöver hyresavtalet och måste godkännas av Hyresnämnden och innebär att hyresgästen inte har rätt till förlängning av avtalet.

Gäller alltid besittningsrätten?

Nej, besittningsrätten gäller inte i alla situationer. Exempelvis om du misskött dig på något vis; inte betalt hyra, vanvårdat bostaden, stört sina grannar eller på annat sätt brutit mot hyresavtalet, kan även besittningsskyddet brytas. (12 kap. 42, 46 §§)

Mer information om besittningsrätt hittar du på Hyresgästföreningens hemsida och på Sveriges domstolars hemsida.

Hoppas detta har gett lite klarhet i din fråga! Som sagt, om du har mer specifika frågor kring besittningsrätt eller några andra juridiska frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1557)
2021-05-13 Ostädad lägenhet vid inflyttning
2021-05-11 Får hyresgästen ta in inneboende utan hyresvärdens godkännande?
2021-05-11 Automatisk förlängning på hyresavtal
2021-05-07 Kan en hyresvärd ensidigt ändra ett hyresavtal?

Alla besvarade frågor (92212)