Vad gäller vid avtal som ingås via köp- och säljsidor på Facebook?

Hej!

Följande situation har en tendens att ofta uppstå mellan privatpersoner på ex. köp- och säljsidor på facebook:

Säljare: Jag har en VARA 1 som jag vill sälja för X:-

Köpare A: Jag vill köpa VARA 1 för X:-

Säljare: VARA 1 är såld till Köpare A för X:-

Köpare A: Då kommer jag och hämtar VARA 1. När, var, hur kan VARA 1 hämtas?

Säljare: VARA 1 var populärare än jag trodde och jag vill nu ha mer pengar för VARA 1. Köpare B är beredd att betala Y:- för VARA 1. Vill Köpare A buda över Y:- för VARA 1? Annars går VARA 1 för Y:- till Köpare B!

Köpare A: Jag betalar X:- för VARA 1 enligt överenskommelse. Jag går inte med på att betala mer.

Säljare: VARA 1 är nu såld för Y:- till Köpare B.

Vad jag kan förstå gör säljaren sig skyldig till ett avtalsbrott mot Köpare A. Men vad innebär det egentligen? Kan Köpare A kräva något skadestånd eller annan juridisk upprättelse av säljaren? Har VARA 1 ekonomiska värde någon betydelse för situationen och ev. juridisk upprättelse? Och har det någon betydelse för situationen och ev. juridisk upprättelse vad Säljaren begärt för VARA 1? (Vad säljaren begärt och vad varan är värd kan ju skilja sig och dessa situationer uppstår oftast när säljaren kommer på att hen begärt mindre än vad varan egentligen är värd).

Blev nyfiken efter att ha sett och varit med om det här flera gånger.

Tack på förhand för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte helt klart vad som gäller rent juridiskt vid försäljning av varor via Facebook. I ett rättsfall från 2016 bedömdes försäljning bestående av budgivning under bestämd tid som en auktion.

Ditt exempel avviker emellertid från ovanstående rättsfall på så sätt att säljaren inte har satt upp en bestämd start- och sluttid för försäljningen. Det är heller inte fråga om något budgivningsförfarande. Jag kommer därför besvara din fråga utifrån regler som finns i köplagen (KöpL) och avtalslagen (AvtL).

Jag måste dock återigen poängtera att det i dagsläget inte alltid finns ett givet svar på vad som gäller ifråga om försäljning via Facebook-sidor.

Allmänt om avtal

Ett avtal uppkommer genom att en person framför ett erbjudande som någon annan antar. Personerna är därefter avtalsparter. Ett erbjudande om att ingå avtal kallas för "anbud". Det svar som ges kallas för accept.

Ett meddelande om försäljning på en Facebook-sida som riktar sig till allmänheten är inte ett anbud. Det är istället ett utbud. Utbud är endast en uppmuntran till intresserade köpare att inkomma med anbud som säljaren därefter accepterar.

Jag kommer snart att illustrera hur detta går till under rubriken "bedömning av ditt exempel".

Ovanstående resonemang följer av regler som finns i 1 § och 9 § AvtL.

Återkallelse av accept

Säljaren kan ibland återkalla sin accept och därigenom undgå att ett avtal ingås. Förutsättningarna för detta är att säljaren skickar ett meddelande om återkallelse som når köparen innan denne har läst säljarens accept.

Detta följer av 7 § AvtL.

Bedömning av ditt exempel

I ditt exempel består kommunikationen mellan säljaren, köpare A och köpare B av totalt 8 meddelanden. Jag kommer att hänvisa till dessa meddelanden i kronologisk ordning där det första inlägget "jag har en VARA 1 som jag vill sälja för X:-" kallas meddelande nr 1, köpare A:s svar "jag vill köpa VARA 1 för X:-" kallas meddelande nr 2 och så vidare.

I ditt exempel är säljarens första inlägg (meddelande nr 1) ett utbud. Det är alltså en uppmaning till potentiella köpare att inkomma med anbud. Köpare A inkommer därefter med ett anbud i meddelande nr 2, vilket säljaren accepterar med kommentaren "VARA 1 är såld till Köpare A för X:-" i meddelande nr 3.

Anbud och accept har därmed utväxlats mellan köpare och säljare. Säljaren har emellertid möjlighet att återkalla sin accept fram tills den tidpunkt då köparen läser meddelande nr 3. Vid meddelande nr 4 står det klart att köparen har läst accepten i meddelande nr 3. Ett bindande avtal har nu uppkommit. Det är därför inte möjligt för säljaren att återkalla sin accept genom meddelande nr 5.

Genom att granska meddelande nr 1 - 3 kan vi enkelt konstatera att avtalet har följande innebörd:

- Säljaren har gått med på att sälja VARA 1 för X:- till köpare A.

I meddelande nr 6 står det klart att säljaren inte längre avser att fullfölja sin överenskommelse med köpare A. Detta innebär att säljaren begår ett avtalsbrott. Nästa fråga blir därför vad vi har att göra med för typ av avtalsbrott och vilka rättsliga konsekvenser detta kan medföra för säljaren och köpare A.

Avtalsbrott

I detta fallet har säljaren återkallat sin accept utan lagstöd. Avtalsbrottet består således av en obefogad hävning av avtalet vilket medför att köpare A kan ha rätt till skadestånd.

Skadestånd

Vid en obefogad hävning har köpare A rätt till ersättning för skillnaden mellan det avtalade priset och varans marknadspris.

Detta innebär att vi får undersöka om det finns ett marknadspris för varor som är identiska med VARA 1. Det skulle exempelvis kunna göras genom information från den affär där VARA 1 är anskaffad.

Om vi ser till ditt exempel så skulle skadeståndet i detta fall beräknas på följande sätt:

Marknadspris för VARA 1 - Pris X:- = skadestånd

Köpare A:s rätt till skadestånd förutsätter då att marknadspriset för VARA 1 är högre än pris X:-. Detta är ganska logiskt med hänsyn till att köpare A annars inte skulle kunna sägas lida någon ekonomisk skada.

Det är även tänkbart att VARA 1 saknar ett marknadsvärde. Detta kan bero på att VARA 1 är unik eller av någon annan anledning inte förekommer på en marknad. Vi får då betrakta det slutliga priset för VARA 1 som varans marknadspris. Alltså:

Marknadspris för VARA 1 = Y:-

Skadeståndet beräknas då som följer:

Pris Y - Pris X = skadestånd

Detta är logiskt om vi betraktar Y:- som det pris köpare A måste bjuda över för att (förhoppningsvis) få köpa VARA 1.

I ovanstående resonemang har vägledning hämtats ur rättsfallet NJA 2016 s. 1195.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”