Vad gäller vid avslutandet av en provanställning?

2020-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har tre frågor:1) Kan man anställa en person på provanställning 3 månader och sedan förlänga den ytterligare 3 månader (gäller då samma tjänst och arbetsgivare)?2) Avsluta en provanställning: gäller 14 dagar enbart från arbetsgivarens sida eller även om den anställde säger upp sig själv? Har läst/sökt och fått olika svar ex.vis att den anställde kan "gå på dagen".3) Ska anställningen då avslutas innan "deadline"/sexmånadersgränsen passerat eller räcker det med att besked om uppsägning ges innan dess (ex: besked lämnas två dagar innan deadline och anställningen upphör då 12 dagar efter att deadline passerats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga går att finna i lagen om anställningsskydd (LAS). Provanställningar regleras där i 6 §. Jag delar upp mitt svar utifrån dina frågor

1) Prövotiden för en provanställning får vara maximalt 6 månader lång (se 6 § första stycket LAS). Det finns inget som hindrar att du ingår två olika provanställningar med arbetstagaren om vardera är på tre månader. Gränsen på sex månader är hur lång provanställningen maximalt får vara, det är helt okej att ingå avtal om en kortare prövotid. Du kan i så fall förlänga den första med tre månader men observera som sagt att den inte kan vara längre än sex månader.

2) Den regeln jag antar att du syftar på är 31 § LAS. Där framgår det att om arbetsgivaren avser att avbryta en provanställning i förtid eller om arbetsgivaren inte avser låta provanställningen övergå i en tillsvidareanställning, ska hen underrätta arbetstagaren och dennes eventuella fackförbund om beslutet minst två veckor i förväg. Regeln gäller alltså endast om det är arbetsgivaren som vill avsluta provanställningen och inte när arbetstagaren säger upp sig själv.

3) Här gäller att anställningen alltid måste avslutas innan prövotiden på sex månader har gått ut. Om du skulle ha kvar arbetstagaren 12 dagar efter att sexmånadersgränsen passerats kommer denne att ha fått en tillsvidareanställning hos dig (se 6 § andra stycket LAS). Som jag skrev under 1) kan prövotiden alltid maximalt vara sex månader lång. Du måste således underrätta arbetstagaren minst två veckor innan deadline. En annan sak är att du även kan vänta med att underrätta arbetstagaren fram till två dagar innan om du vill, enligt 6 § andra stycket LAS gäller att så länge du gjort detta innan prövotiden löpt ut kommer inte arbetstagarens provanställning att övergå till en tillsvidareanställning. Du bryter då dock mot tvåveckorsregeln i 31 § LAS och riskerar då att bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll