Vad gäller vid avslutande av en provanställning?

Hej, jag hade från början av oktober en provanställning tills 14/15de november då min chef sms mig och säger att jag får sparken. Hon sa inte till 14 dagar innan och säger att hon inte måste göra det för det är en provanställning. Jag vill nu ha arbetsgivarintyg ifrån henne men det vill hon inte heller ge då hon fortfarande säger att jag hade en provanställning finns det något jag kan göra åt detta eftersom jag tycker att det är väldigt fel av henne att neka mig detta och ge mig sparken från ingenstans om det är olagligt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Regler om provanställning finner du i lagen om anställningsskydd (LAS). Bestämmelser om arbetsgivarintyg finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vad gäller vid provanställning? 

En provanställning är en tidsbegränsad anställning enligt 6 § LAS. Där framgår att prövotiden högst får vara sex månader. Vid en provanställning får såväl arbetsgivaren som arbetstagaren avbryta anställning innan prövotidens utgång om inget annat har avtalats enligt 6 § 3 st. LAS. En arbetsgivare kan således avsluta anställningen tidigare än prövotidens utgång och denne behöver inte heller ange skäl för det.

Däremot måste arbetsgivaren, om denne tänker avsluta provanställningen, underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förväg enligt 31 § LAS

Hur fungerar arbetsgivarintyg? 

En arbetsgivare är skyldig att utfärda ett intyg enligt 47 § 2 st. lagen om arbetslöshetsförsäkring. En arbetstagare kan därför begära att arbetsgivaren ska utfärda ett sådant intyg. 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsgivaren har agerat felaktigt om denne inte underrättat dig minst två veckor i förväg om att provanställningen upphör. Arbetsgivaren har dock rätt att avsluta provanställningen i förtid och behöver inte heller ange skälen till det. En arbetsgivare är dock på begäran av arbetstagaren skyldiga att utfärda ett intyg enligt ovan nämnd bestämmelse. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning, 


Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo