Vad gäller underhåll av officialservitut, kan man förordna bortforsling av annans egendom på sin egna mark och får man sätta upp en bom på sin mark som omfattas av officialservitut?

2020-10-26 i Servitut
FRÅGA
Vår granne har en officialservitut över vår mark till dennes fastighet.Den väg vi båda använder idag har inte den rätta sträckningen enligt servitutet.Nu vill grannen ändra sträckningen så att den följer servitutet.Vår fråga; vem måste röja hinder som tex schakta bort jordhögar, riva liten byggnad på denna gräsbeklädda mark och vem bekostar detta och anläggandet av vägen. Till saken hör att dessa hinder fanns på fastigheten när vi köpte den. Och vad som intressant är, dessa hinder skapades av grannen för 15-20 år sedan, trots att han visste att sträckningen på hans servitut gick där.Och får vi sätta upp en vägbom/grind som grannen får nyckel till och som han måste öppna och stänga vid passage då vi inte vill ha obehörig trafik på denna baksida av vår fastighet.?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar vem som ansvarar för att underhålla den vägen som officialservitutet avser, samt om det kan få betydelse att det är din granne som slängt bråtet på vägen för 15-20 år sedan. Vidare undrar du om ni får sätta upp en vägbom för att förhindra obehörig trafik.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vem som bär ansvaret för att underhålla den väg som omfattas av servitutet. Vidare ska jag redogöra för under vilka förutsättningar du får sätta upp en vägbom.

Din fråga regleras i jordabalken (JB) och fastighetsbildningslagen (FBL).

Vem svarar för underhåll av vägen?

Huvudregeln är att det är fastighetsägaren (härskande fastighet) som svarar för underhåll och drift för dennes mark. Ett servitutsavtal kan vara behäftat med en underhållsplikt för nyttjaren (jfr 14 kap. 1 § JB, 7 kap. 1 § 2 st FBL). Således blir det avgörande vad som framkommer av ert avtal.

Om du kan visa på att det är din grannes egendom som befinner sig på marken ansvarar han isåfall för bortforsling, beroende på hur tillmötesgående din granne är bör inte det vara något problem. Annars måste du kunna visa på att det är din granne som placerat hindrena där och därefter söka verkställighet hos kronofogden.

Får du sätta upp en bom?

Som utgångspunkt får inte den härskande fastigheten förhindra att servitutet fyller sitt ändamål. I ditt fall, som avser en väg, ska väga vara fri att passera för nyttjande fastighet. Däremot så godtas hinder i form av bomar om åtgärden skäligen bör tålas (jfr NJA 2018 s 200). Om nyttjande fastighet erhåller en nyckel anses inte ingreppet förhindra servitutets ändamål.

Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning via telefon. Jag kommer därför ringa dig klockan 13.30 imorgon (2020-10-27). Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på förhand andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (292)
2021-06-12 Måste inskrivning av avtalsservitut ske för att det ska vara giltigt?
2021-06-10 Uppföra inhägnad med grindar på väg med servitut?
2021-06-09 Ska den härskande fastigheten fälla ner träd som blockerar vägen vid ett officialservitut?
2021-06-01 Underhåll av servitutsväg

Alla besvarade frågor (93124)