Vad gäller skattemässigt när jag köper en lägenhet utomlands?

FRÅGA
Hej! Vad gäller (ur skattesynpunkt) om jag köper en lägenhet i Filippinerna som semesterboende? När det är dags för pension är tanken att flytta ner permanent. Men nu bor och jobbar jag i Sverige och åker ner på semester i snitt en gång per år.Mvh/Helen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Fastighetskatt

Fastighetsskatten för privatbostäder som ligger i utlandet (till exempel en semesterbostad) avskaffades i januari 2008. Notera även att det inte finns någon fastighetsavgift som betalas här i Sverige för sådana bostäder. Det är endast vid försäljning samt uthyrning av bostaden i utlandet som beskattning blir aktuell. Vad som gäller i sådana fall är att du måste deklarera bostaden.

Pensionsskatt

Den som bor i utlandet och får pension från Sverige ska betala skatt i Sverige på den svenska pensionen. Vilken skatt en ska betala beror på om en är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Obegränsad skattskyldighet innebär att en ska skatta på alla inkomster i Sverige och i utlandet. En helhetsbedömning görs utifrån dina omständigheter (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Här är framförallt av betydelse att klargöra om den utomlandsbosatta antingen har väsentlig anknytning till Sverige eller stadigvarande vistas här.

Väsentlig anknytning? I bedömningen av huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller ej finns flera olika bedömningspunkter en ska beakta, dessa punkter anges i (3 kap. 7 § IL). I ditt fall blir främst relevant om du fortfarande kommer att ha en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk (en bostad som är så utrustad och kommunikationsmässigt belägen att det är möjligt att bo där året om) eller om du kommer att ha kvar en fastighet i Sverige. Vilka övriga bedömningspunkter som kan vara relevanta är svårt för mig att avgöra utan tillräcklig information. Du kan se på ett ungefär här om de övriga faktorerna och kontakta Skatteverket om det.

Stadigvarande vistelse? Om du efter din flytt vistas i Sverige under en viss period, kan du bli obegränsat skattskyldig. Hur lång tid avses? I förarbetena har framförts att en sammanhängande vistelse på sex månader eller mer avsetts. Om du besöker Sverige några gånger i månaden torde det alltså inte räknas som stadigvarande vistelse.

--> följden både avseende din pension och övriga inkomster blir att du betalar skatt på dem enligt vanliga beskattningsregler. Du ska då lämna inkomstdeklaration i Sverige. Observera att vissa inkomster ändå kan, helt eller delvis, komma att beskattas i Filippinerna. Detta beror bland annat på dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Filippinerna.

Begränsad skattskyldighet

Om du inte är obegränsat skattskyldig i Sverige, är du istället begränsat skattskyldig (3:17 IL). Du betalar då särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din pension (3:18 IL). Det är en definitiv skatt på 20 procent (7§ SINK) och du behöver inte deklarera din inkomst. I praktiken gör utbetalaren avdrag för skatten innan pensionen betalas ut till dig. Notera att pensionen ändå kan vara undantagen från beskattning beroende på hur dubbelbeskattningsavtalet tolkas i det enskilda fallet.

I detta fall blir artikel 18 i avtalet aktuell att se över. Där måste en helhetsbedömning göras dels utifrån de faktorer jag angivit, dels utifrån kunskap om filippinsk skattelag.

Rådgivning

Jag råder dig att begära förhandsavsked av Skatterättsnämnden. På så sätt får du veta hur situationen kommer att bedömas skatterättsligt i praktiken. Det tillkommer dock en avgift på lägst 1 000 kr om en begär ett sådant förhandsavgörande. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 och boka tid med en jurist!

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (307)
2021-12-01 Svensk beskattning av utländsk pension?
2021-11-20 Medborgarskapets betydelse för beskattnings- och arvsfrågor
2021-11-04 Vilka skatterättsliga konsekvenser följer av att vistas i Sverige några månade per år?
2021-11-03 Beskattas man i Sverige när man säljer en lägenhet i Tyskland?

Alla besvarade frågor (97608)